Universiteitsraad

Faculteitsraden Tilburg University

De raad behartigt de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming.

Hiervoor adviseert zij het Managementteam gevraagd en ongevraagd over zaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. Daarnaast heeft de raad instemmingsrecht voor zaken als het faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan.

Vijf Faculteitsraden

Elke faculteit van Tilburg University heeft een eigen Faculteitsraad (School council). Een Faculteitsraad bestaat uit medewerkers en studenten van een faculteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers van de faculteit.