Cobbenhagen Centrum - Monument voor de Vrijheid

Gedenkproject 'Vrijheid doorgeven'

Het Tilburg Cobbenhagen Center werkte in 2017-2020 aan het gedenkproject 'Vrijheid doorgeven'. Centraal staan de 22 verhalen van de Tilburgse studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Wat waren hun vragen, dilemma's, dromen en idealen? Op een interactieve manier worden de verhalen van de Tilburgse oud-studenten verbonden met de verhalen die momenteel onder jonge mensen leven. Via het doorgeven van de verhalen van toen, willen de onderzoekers empathie en bewustwording creëren bij de studenten van nu.

Met toonaangevende partners in het erfgoedveld, waaronder het Regionaal Archief Tilburg, heeft  het Tilburg Cobbenhagen Center toegewerkt naar een fysiek en digitaal monument, een tv-documentaire en een boek.

Fysieke monument

Het fysieke monument werd onthuld op 4 mei  2017, na de lancering van het digitaal monument.  Deze gedenkwand is te bezichtigen in het Cobbenhagen Gebouw van Tilburg University. 

Meer over het monument

Digitaal monument: 'Monument voor de vrijheid'

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 22 Tilburgse studenten omgekomen tijdens bombardementen, verzetsactiviteiten, in concentratiekampen en aan de gevolgen van dwangarbeid, ongeval of ziekte. Van hen was oorspronkelijk niet meer bekend dan een naam en een sterfdatum. Op dit digitaal monument krijgen zij een verhaal en een gezicht. Het monument is een eerbetoon aan de universitaire gemeenschap in oorlogstijd, maar ook een middel om de inhoud van het universitaire motto Understanding Society te verdiepen en studenten van nu na te laten denken over de vrijheid en het onderwijs.

Naar het 'Monument voor de vrijheid'

Het boek 'Haar verhaal. Het verzet van Tilburgse vrouwen in de Tweede Wereldoorlog'

In de grote verhalen na de bevrijding heeft het verzetswerk van vrouwen aandacht en waardering gekregen voor zover dit paste in het traditionele rolpatroon. Veel verzetswerk van vrouwen is daarom onzichtbaar gebleven. Deze onzichtbaarheid heeft een lange geschiedenis, zowel in de samenleving als in de geschiedschrijving. De strijd van vrouwen voor hun rechten op politiek, sociaal en economisch gebied heeft in het verleden voorrang gehad boven de strijd om een volwaardige plaats in de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog.

Meer over het boek

De documentaire 'Loyaal! Maar waaraan?'

Door de ogen van twee Brabantse bevriende studenten uit die tijd onderzocht cultuurwetenschapper Liesbeth Hoeven hoe het is om als student te moeten kiezen tussen de collegebanken of de Duitse oorlogsfabriek. Haar onderzoek resulteerde in een tv-documentaire ‘Loyaal! Maar waaraan?’

Meer over de documentaire

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.