Honory doctorates 2002

Eredoctoraten Tilburg University

Uitzonderlijke wetenschappelijke verdiensten kunnen de gronden vormen voor toekenning van een eredoctoraat. Ook uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten kunnen daartoe aanleiding geven. Eredoctoraten worden elk lustrum en bij speciale gelegenheden toegekend tijdens een plechtige academische zitting op de Dies Natalis van Tilburg University.

Het eerste eredoctoraat werd uitgereikt in 1947 aan Dr. H. A. (Henri) Poels.

Een overzicht van de eredoctoraten, met verwijzingen naar andere bronnen, staat ook op Wikipedia.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.