Equal pay

Gelijke beloning

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is wereldwijd, en dus ook in Nederland, een hardnekkig verschijnsel. De noodzaak voor een aanscherping op ons beloningsbeleid was dan ook prioriteit binnen Tilburg Universiteit. Om werknemers op een neutrale en transparante manier te belonen, heeft Tilburg University een proces opgezet om gelijke beloning te waarborgen.

Tilburg University hanteert een transparante en neutrale beloningssystematiek op basis van een set criteria voor inschaling die uitgaat van relevante werkervaring. De opzet komt overeen met de aanbevelingen uit onderzoeken van het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Ook is gebruik gemaakt van expertadvies van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Lees meer informatie over de beloningssystematiek (op intranet).