Gender & Diversity Tilburg University

Sociale veiligheid

Tilburg University wil ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie en discriminatie, voorkomen. Het College van Bestuur heeft daartoe een gedragscode vastgesteld en vertrouwenspersonen aangesteld die tot taak hebben eerste opvang te bieden aan degenen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Spreek je uit

De vier vertrouwenspersonen van Tilburg University zijn beschikbaar voor iedereen die op de universiteit geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag.

Meer informatie

Active Bystander Training

Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande waarin ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Tilburg University vindt dit belangrijk en wil hier actief aan bijdragen. We streven naar een inclusieve en veilige organisatiecultuur en organiseren in dat kader trainingen voor actieve omstanders. Door deel te nemen, krijg je inzicht in hoe je adequaat kunt reageren wanneer je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden hiervan zijn pesten op het werk, schending van de wetenschappelijke integriteit en seksuele intimidatie. Welke stappen onderneem je om het verschil te maken? De coach Scott Solder traint een viertal effectieve tactieken en technieken om mensen aan te spreken die ongepast gedrag vertonen. Door grenzen te stellen, wordt de voortzetting of normalisering van onaanvaardbaar gedrag voorkomen.

Link naar intranet (alleen medewerkers)