Tilburg University Gender and Diversity

Gelijke kansen

Transparante en inclusieve procedures zijn onmisbaar voor een optimale besluitvorming bij werving en bij bevordingen. De Gender & Diversity Roadmap 2018-2021 beschrijft in tien stappen met welke genderaspecten en gender bias rekening gehouden moet worden. Ook biedt de routemap toolkits voor gestructureerde sollicitatie- en bevorderingsprocedures.

Er worden twee trainingen ontwikkeld met betrekking tot instroom en doorstroom:

Recruitment Process training

Voor het succesvol implementeren van neutrale en gendergelijke maatstaven bij werving en selectie, wordt een training ontwikkeld voor HR-staf en leden van selectie- en bevorderingscommissies. Transparante processen helpen om bias en stereotypering te voorkomen.

Gender & Diversity Expert training

Best practices tonen dat een autoriteit / expert binnen selectiecommissies, bijvoorbeeld een betrokken decaan of hoogleraar, een positieve invloed kan hebben op gendergelijkheid en inclusie. De expert let op gelijke behandeling van kandidaten, en adresseert eventuele vooroordelen en stereotypen, of zelfs ongewenst gedrag. De training is gericht op het helpen doorbreken van mechanismen die genderongelijkheid en uniformiteit in stand houden. De deelnemers leren daarbij hoe om te gaan met weerstand.