Academic Forum LGBT

Workplace Pride

Tilburg University University sluit zich aan bij Workplace Pride, een stichting die zich inzet voor het verbeteren van het leven van LHBTI's op werkplekken wereldwijd. Het lidmaatschap is een van de initiatieven die Tilburg University onderneemt om een inclusieve organisatiecultuur te creëren.

Inclusieve organisatiecultuur

Het internationaal geörienteerde Workplace Pride richt zich op het verbeteren van het werkleven van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele (LHBTI) mensen. Workplace Pride streeft naar een werkklimaat waar LHBTI's zichzelf kunnen zijn; gewaardeerd worden om wie ze zijn en; door hun bijdrage een voortrekkersrol kunnen spelen voor anderen. Onderzoek toont aan dat wanneer organisaties stappen ondernemen om een inclusieve organisatiecultuur te creëren, werknemers betere resultaten bereiken op het gebied van productiviteit, tevredenheid en betrokkenheid.

Internationaal netwerk

Voor een grote organisatie is het open zijn en het beschouwen van verschil als een kracht de volgende stap na alleen maar tolerant zijn. Het lidmaatschap van Workplace Pride draagt hier aan bij. Daarbij opent Workplace Pride een netwerk van internationale high impact bedrijven, zoals ASML, IBM en EY. Deze organsiaties streven niet alleen zakelijke ambities na, maar pleiten ook voor overheidsbeleid voor gelijke rechten in de landen waar ze actief zijn.

Tilburg University Network for Inclusion

Tilburg University ondersteunt de LHBTI-gemeenschap via TIDE, het Tilburg University Network for Inclusion, Diversity & Equality.

Word lid

Kom naar de TIDE bijeenkomsten