Student Support Wegwijzer

Geef aan welke situatie op jou van toepassing is
Hulp of advies nodig vanwege (chronische) ziekte of handicap, psychische klachten, familieomstandigheden, zwangerschap of bevalling
Tentamenvoorzieningen of studievertraging door dyslexie
Je Tilburg University Kaart, collegegeld, diploma's, cijferregistratie
Ik heb vragen rondom studievoortgang bijvoorbeeld over scriptie, exchange, vakken of inschrijving.
Problemen met studievaardigheden, schrijfvaardigheden, planning
Tentamenvoorzieningen, uitstel deadline, extra tentamenkans, alternatieve opdracht, uitstel bsa, duale carriere, flexibel studeren
Verzoeken om studiefinanciering, betalingsachterstand collegegeld, verklaring kinderbijslag en/wezenpensioen
Tussentijds inschrijven, inschrijven na onderbreking wegens ziekte, inschrijven voor cursussen/werkgroepen
Studieswitch, masterkeuze, keuzevakken, major/minorkeuze
Arbeidsmarktorientatie, loopbaanvoorbereiding, vacatures
Je hebt problemen die niet strikt studie gerelateerd zijn, bijvoorbeeld mentale problemen of problemen in je thuissituatie
Je hebt een klacht over de gang van zaken, bijv. tijdens het afnemen van een tentamen, of over onheuse bejegening of iets anders wat niet goed is gegaan.
Ik heb andere problemen en herken me met niet in één van bovenstaande omschrijvingen.

Dyslexie

Waar kunnen we je mee helpen?

Gezondheidsproblemen of bijzondere omstandigheden

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor je studievertraging kan oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een (chronische) ziekte, een handicap, psychische klachten, familieomstandigheden, mantelzorg of zwangerschap.
  • Wanneer je over het probleem zelf wil praten, kijk dan met wie je dat wil doen: studentenpsycholoog, maatschappelijk werker of studentenpastor (zie studentenbegeleiders).
     
  • De omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor onder andere je studieplanning, je financiële situatie en het bindend studieadvies. Daarom moet je deze omstandigheden in veel gevallen verplicht melden. Bij wie je dat moet doen en wie je kan informeren over de gevolgen, hangt af van je studiefase en nationaliteit:
In welke studiefase zit je?
Wat is je nationaliteit?

Bachelor EER

Hoe lang ben je al ingeschreven voor deze bacheloropleiding?
Heb je in je eerste jaar uitstel van het bindend studieadvies (BSA) gekregen?

Premaster NL of EER

Bij welke faculteit doe je je premaster?

Master NL of EER

Hoelang studeer je al in het hoger onderwijs?
Als je een master van 120 ec volgt, lees dan 'in mijn 'vierde of vijfde jaar'
Als je een master van 120 ec volgt, lees dan 'langer dan 5 jaar'

Ons advies

Administratieve problemen

Waar kunnen we je mee helpen?

Vragen over studievoortgang

Waarmee kunnen we je helpen?

Problemen met studeren

Problemen met studievaardigheden, schrijfvaardigheden, planning
Waar kunnen we je mee helpen?

Problemen met tentamens, opdrachten, deadlines, bsa of andere studiezaken

Waar kunnen we je mee helpen?
Let op! Hier geldt een meldingsplicht

Financiële problemen

Waar kunnen we je mee helpen?

Problemen rondom inschrijving

Waar kunnen we je mee helpen?

Problemen rondom studiekeuze

Waar kunnen we je mee helpen?

Vragen rondom loopbaanvoorbereiding en wat je na je studie gaat doen

Waar kunnen we je mee helpen?

Niet studie gerelateerde problemen

Waarmee kunnen we je helpen?

Klachten

Andere problemen

Help deze tool verbeteren
Omschrijf jouw probleem en help ons deze tool te verbeteren

In deze tool kunnen we helaas niet iedere gedetailleerde vraag uitwerken. Voor zeker de helft van de vragen die gaan over rooster en (keuze)vakken en aanverwante kwesties over het onderwijs en je planning, kun je altijd terecht bij je onderwijscoördinator. Als je denkt dat jouw vraag er niet bij staat, kijk dan eerst nog eens in welke categorie die hoort.

Als je denkt dat er een categorie vragen ontbreekt, laat ons dan weten welke, zodat we die kunnen toevoegen als die vraag inderdaad nu nergens thuishoort in bovenstaande tool.

Let op: je suggestie ontvangen wij anoniem, dus je kunt hier geen individuele vraag stellen; je krijgt geen antwoord. Maar we zullen je suggestie wel bekijken!

Dank alvast voor je hulp!