Tips om je te onstpannen

Tips studievaardigheden en links naar hulpsites

Een overzicht van handige websites die je verder kunnen helpen in je studie én op persoonlijk vlak.

Trainingen en workshops Tilburg University

Websites met tips voor studievaardigheden

Faalangst en stress
Studievaardigheden
Taal- en schrijfvaardigheid

Websites voor hulp op persoonlijk vlak

  • Voor advies, hulp en ondersteuning bij problemen die je in het dagelijks leven kan tegenkomen en die je studie hinderen, kun je ook contact opnemen met de maatschappelijk werker
  • Voor informatie over diverse lichamelijke, zintuiglijke en psychische functiebeperkingen en de beschikbare voorzieningen (onderwijs, financieel, toegankelijkheid etc.), zie Studeren met een functiebeperking.
Telefonische hulplijnen
Abortusverwerking
Depressieve klachten
Drankproblemen
Echtscheiding
Eenzaamheid
Eetproblemen
Huiselijk geweld / Veilig thuis
Mantelzorg
Op eigen benen staan
Psychische problemen
Rouw, ziekte
Seksualiteit, onzekerheid, relaties, heftige gevoelens
Verslaving
Zelfmoord
Zwangerschap, adoptie, zoekacties