Tips om je te onstpannen

Tips studievaardigheden en links naar hulpsites

Een overzicht van handige websites die je verder kunnen helpen in je studie én op persoonlijk vlak.

Trainingen en workshops Tilburg University

Deze trainingen worden momenteel aangeboden door de studentenpsychologen;

E-health modules van Gezondeboel

Gezondeboel heeft e-health programma’s ontworpen, die zijn afgestemd op de behoeften van studenten in het hoger onderwijs en die jou kunnen helpen om beter om te gaan met de uitdagingen van het studentenleven. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een goede worklife balance, beter omgaan met examenstress, modules op het gebied van faalangstsomberheidte veel sociale media of leren hoe je meer ontspannen en mindful in het leven kunt staan.  Studenten van Tilburg University kunnen hier gratis aan deelnemen via hun universiteitsaccount. 

Zie dit overzicht van het aanbod en begin direct

Andere zinvolle trainingen

Voor praktische tips en studievaardigheden vind je veel op (deze) website (kijk ook eens op de Engelse pagina) en kun je terecht bij je onderwijscoördinator.  Bij veel opleidingen wordt in het 1e jaar een workshop of cursus studievaardigheden aangeboden, maak daar zeker gebruik van!

Het Sportcentrum biedt een aantal trainingen en cursussen aan, zoals weerbaarheid voor vrouwen, yoga, mindfulness, pilates, fitness guide (uitleg over de fitness in een half uur (één op één)

Websites met tips voor studievaardigheden

Faalangst en stress

Faalangst
Test met 60 vragen om faalangst te identificeren.

Let op: de uitkomst is geen diagnose.

Studievaardigheden

De Massive Open Online Course (MOOC) Improve Your Study Techniques, ontwikkeld door de Universiteit van Groningen, zijn voor iedereen beschikbaar.  In deze Engelstalige  cursus leer je bijvoorbeeld hoe je efficiënt je tijd indeelt, realistische werkplanningen maakt én stress of uitstelgedrag aanpakt, zodat je gemotiveerd blijft om op een effectieve en prettige manier aan het werk te gaan. Via Future Learn kun je je aanmelden voor de cursus.

Voor praktische tips studievaardigheden vind je veel op (deze) website (kijk ook eens op de Engelse pagina), en kun je terecht bij je onderwijscoördinator.  Op veel opleidingen wordt in het eerste jaar een workshop of cursus studievaardigheden aangeboden, maak daar zeker gebruik van!

Andere trainingen:

Concentratieproblemen

De studentenartsen uit Amsterdam hebben een online test gelanceerd waarmee je kunt achterhalen waarom je niet goed kan focussen en wat je er aan zou kunnen doen. Ook bevat de site achtergrondinformatie, zelfhulptips en studietips.  Zie beterconcentreren.nl.

Op YouTube vind je diverse muziekvideo's die je helpen je te concentreren.

Tien do's en don'ts bij :

Taal- en schrijfvaardigheid
 • Scriptorium
  Het Scriptorium is de plek waar alles over schrijf- en informatievaardigheden te vinden is. De website biedt een uitgebreid scala aan tips en trucs, tools voor zelfstudie, links naar cursussen en je kunt er een afspraak aanvragen voor persoonlijke begeleiding.
 • Taalwinkel: De taalwinkel van UvA/HvA biedt behalve tips voor mondelinge en schriftelijke communicatie ook tips voor studievaardigheden
 • Spellingjuf.nl: De basisregels van de Nederlandse spelling
 • HOI-foundation, dyslexie als kans: voor een positieve kijk op dyslexie, plus veel achtergrondinformatie

Websites voor hulp op persoonlijk vlak

 • Voor advies, hulp en ondersteuning bij problemen die je in het dagelijks leven kan tegenkomen en die je studie hinderen, kun je ook contact opnemen met de maatschappelijk werker
 • Voor informatie over diverse lichamelijke, zintuiglijke en psychische functiebeperkingen en de beschikbare voorzieningen (onderwijs, financieel, toegankelijkheid etc.), zie Studeren met een functiebeperking.
Telefonische hulplijnen

Bij een aantal instanties kan je ook telefonisch (al dan niet anoniem) terecht.

Bel in geval van persoonlijke, mentale of emotionele problemen als gevolg van de coronacrisis de hulplijn van Tilburg University op +31 (0)6 - 2877 1262. De hulplijn is bereikbaar van 08.00 tot 23.00 uur voor alle studenten.

Abortusverwerking
 • FIOM
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via https://deluisterlijn.nl/
AD(H)D
Depressieve klachten
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via  de luisterlijn.
 • Pieker je (te) veel?  Doe de piekertest en meer informatie en tips  vind je bij MIND.
 • Bij PratenOnline.nl kunnen jongeren met angst- en depressieve klachten gratis en anoniem chattherapie krijgen. Je kunt een aantal één op één chatsessies plannen met een vaste professional om je gevoelens te bespreken en te zoeken naar manieren om beter in je vel te komen zitten. Ook wordt een zelftest en informatie aangeboden. 
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
 • Wij zijn MIND: patiëntenvereniging voor mensen met psychische klachten, biedt informatie en ondersteuning; speciaal platform voor jongeren: MIND young.
 • MIND blue: alles over somberheid en depressie
 • Grip op je Dip: Grip op je Dip biedt informatie, tips, ervaringsverhalen, mailmogelijkheid met hulpverleners (via de dipdeskundige) en groepscursussen via een gesloten chatbox-systeem aan jongeren met klachten over somberheid, piekeren, verdriet, etc.
 • Evie ("E-health voor iedereen"): regionaal platform (voor inwoners van Hart van Brabant) met online zelfhulptrainingen, al dan niet  in combinatie met begeleiding van een hulpverlener. Maar bij lichte klachten kun je met Evie ook zelf (anoniem) aan de slag.
 • Kleur je leven: Een gratis online zelfhulpcursus van het Trimbosinstituut, die je ondersteunt om met plezier te leven en de toekomst positief en met zelfvertrouwen tegemoet te zien.
 • Omgaan met depressie
 • Depressievereniging.nl
 • Wat is een depressie? (impressie van depressie bij jongeren)
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Sophie, een Rotterdamse student, wil na haar eigen depressie het taboe op het bespreken daarvan doorbreken met haar "maskerclass". Lees hier hoe zij er weer uit gekomen is.
 • Op YouTube vind je diverse muziekvideo's om tot rust te komen of beter in slaap te vallen
Drankproblemen
 • Drankjewel.nl: Voor jongeren (en volwassenen) van ouders met een drankprobleem
 • www.minderdrinken.nl
 • www.alcoholinfo.nl/publiek
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 •  Anonieme Alcoholisten (AA): zelfhulpgroep voor mensen met een alcoholprobleem. AA kent geen wachtlijst, intake-procedure of verplichte kosten. Iedereen die vermoed een drankprobleem te hebben, is welkom.  Landelijke hulpnummer (24/7): 085-104 53 90
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via https://deluisterlijn.nl/
Echtscheiding
 • Villa Pinedo: Praten, lachen, klagen of huilen omdat je ouders gescheiden zijn kan hier op een forum of 1 op 1 met een buddy. De buddy’s zaten in dezelfde situatie als jij en hebben dus heel veel wijze raad voor je.
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via https://deluisterlijn.nl/
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
Eenzaamheid

In de week van de eenzaamheid (oktober) vinden diverse activiteiten plaats. Bekijk hier het filmpje met tips van onze studentenpsycholoog Margreet van Laarhoven en Gerine Lodder van TSB en lees Sociaal leven na Corona: “De draad oppakken zal wel even wennen worden”.

 • Join us in Brabant: Jongerenplatform, afdeling in Tilburg bij R-Newt
 • Avondje uit 013: vrijetijdsactiviteiten gericht op het maken van langdurige sociale contacten voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar. 
 • Meldpunt voor eenzame jongeren
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
 • Heb je hulp nodig of een luisterend oor? Ga naar nietalleen.nl of bel 0800 - 1322
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht; bel 088 - 0767 000 of chat via de luisterlijn.nl 
Eetproblemen
 • Proud2bme: Over eetproblemen en -stoornissen, zelfhulp en forum voor jongeren
 • www.99gram.nl
 • Wij zijn Mind: patiëntenvereniging voor mensen met psychische klachten, biedt informatie en ondersteuning; speciaal platform voor jongeren: Mind young.
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via https://deluisterlijn.nl/
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
Huiselijk geweld / Veilig thuis
Mantelzorg
 • MantelzorgNL is is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij zetten ons met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen.
 • Contour de Twern: informatie over mantelzorg en mantelzorgconsulent (regio Tilburg)
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
Op eigen benen staan
Psychische problemen

Studenten

 • Ervaringswijzer: Trefpunt voor psychisch kwetsbare mensen. Met speciale aandacht voor studie en werk
 • Evie ("E-health voor iedereen"): regionaal platform (voor inwoners van Hart van Brabant) met online zelfhulptrainingen, al dan niet  in combinatie met begeleiding van een hulpverlener. Maar bij lichte klachten kun je met Evie ook zelf (anoniem) aan de slag.
 • Wij zijn Mind: patiëntenvereniging voor mensen met psychische klachten, biedt informatie en ondersteuning; speciaal platform voor jongeren: Mind young.
 • Mind Platform: belangenbehartiging bij psychische problemen
 • Sameninmijnschoenen: Informatie, advies en hulp bij zelfbeschadiging
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via https://deluisterlijn.nl/

Familie

 • Kopstoring.nl: Voor jongeren met ouders met psychische problemen
 • Hallo Kezban: vragen over eer (geweld) en relaties
 • Contour de Twern: informatie over mantelzorg en mantelzorgconsulent
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
Rouw, ziekte
 • Training Rouw- en verliesverwerking in tweede semester 2021-22
 • Achter de regenboog: Verliesverwerking, rouw, lotgenotencontact
 • Landelijk Steunpunt Rouw
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via de Luisterlijn.
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Op YouTube vind je diverse muziekvideo's om tot rust te komen of beter in slaap te vallen
Seksualiteit, onzekerheid, relaties, heftige gevoelens
 • Sense, dé betrouwbare site over seks. Hier vind je heel veel informatie over seksualiteit, maar ook over verliefdheid, relaties, liefde en alles wat daarbij komt kijken.
 • FlirterTwister:  Tot waar vind jij seksueel gedrag nog oké? En iemand anders? Speel dit spel met een vriend(in), partner, een kennis of collega!
 • GGD Hart van Brabant: voor al je vragen over seks, verliefdheid, liefde en alles wat daarbij komt kijken. Voor iedereen onder de 25 jaar.
 • COC Nederland komt op voor de belangen van LHBTI’s
 • Wat kan mij helpen: voelt het niet oké, dan is het niet oké. Handige startpagina met verwijzingen naar hulp, ook als een nare gebeurtenis langer geleden plaats vond; ervaringsverhalen; informatie over emoties, gedachten en lichamelijke reacties;  vaak voorkomende situaties. 
 • Sexting en naaktfoto’s: hoe ga je ermee om?
 • Centrum Seksueel Geweld
  Voor een aanranding of verkrachting kun je ook terecht bij het Centrum Seksueel Geweld, bel gratis met 0800 - 0188 (24 uur per dag bereikbaar). Het centrum richt zich op seksueel geweld korter dan een week geleden, met het oog op verwerking en gezondheid, en het veilig stellen van sporen.
 • Slachtofferhulp: Als je te maken hebt gehad met seksuele intimidatie of geweld, kun je terecht bij Slachtofferhulp op 0900 - 0101.
 • blauwemaan.nl: Hulp na onvrijwillige seks en misbruik
 • Veilig thuis
 • Advies en meldpunt huiselijk geweld
 • Hallo Kezban
  Vragen over eer (geweld) en relaties
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via de Luisterlijn.
Verslaving

(Zie ook 'drankproblemen' boven in deze lijst)

 • Jellinek: studenten en middelengebruik. Zie ook: ben ik verslaafd? over diverse soorten verslavingen, met een zelftest.
 • novadic-kentron.nl
  voor lichte, matige en ernstige verslavingsproblematiek
 • Unity: informatie over uitgaan, veilig(er) gebruik van alcohol en andere drugs en de risico’s die daarbij komen kijken
 • MIND verslaving: alles over verslaving en herstel
 • AGOG: gratis en direct hulp bij gokverslaving
 • Trubendorffer
  Hulp bij verslaving en dubbele diagnose Tilburg
 • Castle Graig: specialist in verslavingszorgCocaine Anonymous: zelfhulpgroep voor en door ex-verslaafden (alcohol en drugs); op diverse locaties en online zoom meetings. Hulplijn: tel. 06 - 1019 2770.
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via de Luisterlijn.
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
Zelfmoord
 • Bel in acute crisissituatie 0800 - 0113
 • Stichting 113 Zelfmoordpreventie als je denkt aan zelfmoord; hulp en preventie
 • Samen minder suïcide:  deze website is bedoeld voor iedereen die actief is of wil worden op het gebied van suïcidepreventie.
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via de Luisterlijn.
 • Alles oké? Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Gratis en anoniem chatten en bellen
 • Op Youtube vind je diverse muziekvideo's om tot rust te komen of beter in slaap te vallen
Zwangerschap, adoptie, zoekacties
 • FIOM: voor o.a. adoptienazorg, donorouder onbekend, jonge vaders en moeders, abortusverwerking, lotgenotencontact etc.
 • Ease.nl, anoniem en gratis met leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen chatten of langskomen in regio Amsterdam of Heerlen/Maastricht
 • Praten lucht op! De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht: tel. 088 - 0767 000 of chat via https://deluisterlijn.nl/