Bestuurlijk actief tijdens je studie

Commissie Bestuursbeurzen & Stimuleringsfonds (CBS)

Verenigingen van studenten spelen een belangrijke rol op en om de campus van Tilburg University. Zo zijn er bij het Tilburg University Sport Center ruim 20 studentensportverenigingen aangesloten. Binnen alle schools zijn de studieverenigingen een vast aanspreekpunt voor alle studenten. Bovendien organiseren zij veel activiteiten waar het onderwijs van profiteert. Er zijn verenigingen actief in werk- en stagebemiddeling en er zijn meerdere culturele verenigingen. Ook de gezelligheidsverenigingen zijn een vaste waarde in het Tilburgse. Tot slot zijn Tilburgse studenten zeer actief in de medezeggenschap.

Deze verenigingen zorgen gezamenlijk voor een veelzijdig aanbod van voor en door studenten georganiseerde activiteiten. Voor besturen van de schools en het College van Bestuur zijn deze verenigingen belangrijke gesprekspartners en medeorganisatoren. Tilburg University hecht grote waarde aan de bijdrage die deze actieve studenten tijdens hun studieperiode leveren door het organiseren van al deze activiteiten en het in leven houden van al die verenigingen en stichtingen.

Tilburg University kent een uitgebreid stelsel van zogenaamde bestuursbeurzen, waarmee bestuurlijke activiteiten worden ondersteund. Deze website beschrijft hoe dit stelsel er vanaf het academische jaar 2020-2021 uitziet.

In dit stelsel vindt er eens in de drie jaar een scan plaats en worden de toegekende beurzen vastgelegd voor drie jaar. In het academisch jaar 2020-2021 zijn deze toegekende beurzen vastgelegd. Deze aantallen gelden dus ook voor de academische jaren 2021-2022 en 2022-2023. Er kunnen niet alleen beurzen toegekend worden voor het werk in een verenigingsbestuur, maar ook voor werk in commissies (commissiebeurzen). In het stelsel zijn ook een stimuleringsfonds en een trainingsaanbod voor bestuurders opgenomen.

De Commissie Bestuursbeurzen en Stimuleringsfonds (hierna te noemen CBS) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze drie onderdelen.

Taakstelling CBS

De CBS bestaat uit drie medewerkers van Tilburg University en drie studentleden. De commissie :

 1. Adviseert het College van Bestuur over de erkenning van verenigingen en de toekenning van bestuurs- en commissiebeurzen.
 2. Adviseert over de  toekenning van subsidies uit het stimuleringsfonds.
 3. Is verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen (skills-programma). 

Bestuursbeurzen en commissiebeurzen

Iedere universiteit heeft een Profileringsfonds, zie hoofdstuk 4 op de profileringsfondspagina,  om studenten te ondersteunen die studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. Daartoe worden ook bestuurlijke activiteiten gerekend. Studenten kunnen onder voorwaarden een bestuursbeurs ontvangen. Een van de voorwaarden is dat de vereniging erkend is door Tilburg University. 

Lees meer over bestuurs- en commissiebeurzen

Stimuleringsfonds

Vanaf vorig studiejaar hebben zowel erkende als niet erkende verenigingen en organisaties van studenten van Tilburg University de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Ook individuele studenten of een groep studenten van Tilburg University kunnen bij het Stimuleringsfonds een aanvraag indienen voor een subsidie. Het is belangrijk dat de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een innovatief karakter heeft. 

Er zijn zes toekenningsgronden voor een subsidie:

 1. Eenmalige activiteiten (bijvoorbeeld het organiseren van een NK).
 2. Samenwerking
 3. Innovatie
 4. Internationalisering
 5. Duurzaamheid
 6. Opstarten van een nieuwe vereniging en substantiële groei van verenigingen

Voorbeelden van activiteiten die een subsidie toegekend hebben gekregen zijn bijvoorbeeld, symposia over de verkiezingen in maart 2021 of over een relevant onderwerp zoals duurzaamheid, workshops tijdens de welzijnsdag en een groot algemeen carrière evenement. Initiatieven die een subsidie hebben gekregen zijn een consultancy group om studenten kennis te laten maken met het werkveld en een innovatie commissie die zich focust op innovatie, verduurzaming en milieubewustwording. 

Voor het aanvragen van subsidie hanteren we drie deadlines, namelijk 1 december 2022, 15 februari 2023 en 1 mei 2023. Je ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 8 weken een reactie op de aanvraag. Je kunt de aanvraag indienen via het vastgestelde formulier. Ook zal er een begroting aangeleverd moeten worden. Onder het kopje ‘Aanvraagprocedures zijn de formats te vinden die je gebruikt voor de aanvraag.

Wil jij de organisatie van jouw vereniging verduurzamen?

Speciaal voor studie en studenten verenigingen is er de mogelijkheid gebruik te maken van het ‘Sustainability Fund’. De duurzaamheidssubsidie wordt uitgereikt aan verenigingen die een concreet idee hebben om de organisatie te verduurzamen en hier financiële hulp bij kunnen gebruiken. Hier vind je alle informatie over waar je voorstel aan moet voldoen wil je in aanmerking komen voor financiering. 

Skills-programma

Een bestuursjaar betekent veel meer dan het enkel besturen van een vereniging. Tijdens je bestuursjaar ontwikkel je jezelf eveneens tot een volwaardig bestuurder. Bij de herziening van het bestuursbeurzenstelsel is het belang van deze ontwikkeling onderkend, wat heeft geresulteerd in de implementatie van een trainingsaanbod ter ondersteuning van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jou als bestuurder.

Lees meer over het skills-programma

Aanvraagprocedures

Bestuursbeurzen en Commissiebeurzen

 1. Scanformulier 
 2. Toelichtingsformulier 3 jaren scan

Wanneer ingevuld mag het "scanformulier" worden gemaild naar cbs@tilburguniversity.edu

Stimuleringsfonds

  1. Aanvraag stimuleringsfonds 
  2. Toelichtingsformulier Stimuleringsfonds

  Internationale studenten en besturen

  Ook internationale studenten worden gestimuleerd om bestuurlijk actief te worden en kunnen gewoon in aanmerking komen voor beurzen, de trainingen en een aanvraag indienen bij het stimuleringsfonds. Om je goed voor te bereiden voor een bestuursjaar kun je gebruik maken van de taalvouchers voor een cursus Engels en/of Nederlands, zie: talencentrum

  Wil je meer weten over je visum en een eventueel verschoningsrecht van de studievoortgangseis? Check de pagina Immigration information for current Non-EU students. Of neem contact op met de studentendecaan.

  Meer informatie

  Bekijk de presentatie of neem contact op met de studentleden via dit mailadres.

  • Maren Stokhof

   Maren Stokhof

   Studentlid CBS
   • TSB
   • Maatschappij & Internationalisering
  • Gijs Schoenmakers

   Gijs Schoenmakers

   Studentlid CBS
   • TSHD/TST
   • Gezelligheid
   • Werk & Stage
   • Introductie
   • TLS
  • Tue-Dang Bui

   Tue-Dang Bui

   Studentlid CBS
   • Medezeggenschap
   • TISEM
   • Cultuur
   • Sport