Student portal

Waar kan ik een klacht indienen als ik niet tevreden ben?

Hoewel iedereen van goede wil is en alles zo goed mogelijk geregeld wordt, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over bepaalde voorzieningen of de manier waarop je behandeld wordt. Of misschien ben je het niet eens met bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld over de beoordeling van een tentamen.

Je eerste aanspreekpunt wanneer je een klacht hebt, is je onderwijscoördinator. Hij of zij kan je helpen met het zoeken naar een oplossing, of je doorverwijzen naar de juiste personen of instanties.

Na het contacteren van je onderwijscoördinator, is er de mogelijkheid gebruik te maken van de vastgestelde klacht-, bezwaar en beroepsprocedures.

Via het Centraal Loket voor Klachten, Bezwaar en Beroep kun je online een klacht indienen, een bezwaarschrift indienen tegen een beslissing van een examencommissie, of in beroep gaan tegen een beslissing.

De vertrouwenspersonen zijn aanspreekpunt als je te maken hebt met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.