Onderwijs in CUBE

Welke voorzieningen zijn er voor studenten met een functiebeperking?

Of je nu lichamelijk gehandicapt bent, of iets hebt wat minder zichtbaar is maar wel van invloed is op je studieresultaten; hoe eerder je het bij de onderwijscoördinator meldt, hoe beter er rekening mee kan worden gehouden.

De aanpassingen en faciliteiten worden op jouw behoeften afgestemd. Dat kan variëren van een aangepaste studieplanning en tentamens afleggen in een aparte zaal met extra tijd, tot extra hard- of software.

Als je bijvoorbeeld met een officieel rapport of een medische verklaring kunt aantonen dat je dyslexie hebt, krijg je meer tijd voor de examens. Je kunt online een verzoek indienen voor speciale tentamenvoorzieningen.

De universiteit zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, en waar dat nog niet zo is, wordt dat indien mogelijk aangepast.