Dennis Stassen_alumnus ULT Economie

Lerarenopleiding Economie - Educatieve post-Master (in Dutch)

1 year Dutch Starts end of August

Haal na je master in een jaar je eerstegraads lesbevoegdheid als docent Economie en breng jouw deskundigheid over het oplossen van economische vraagstukken op inspirerende wijze over op leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Door een optimale combinatie van vakdidactiek en een stage, leer je hoe je academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk toepast. Dit programma is een track van de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

This program is only taught in Dutch

If you want to know more about this program, please go to the Dutch website:

More information on this program

Related Master's programs