Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Scholen, universiteiten, bedrijven, politieke partijen, sportverenigingen, ziekenhuizen, verzekeraars: de moderne samenleving is een samenleving van organisaties geworden.


Filosofische reflectie op de opkomst van de organisatie-samenleving

De track Ethiek van Bedrijf en Organisatie staat in het teken van  filosofische reflectie op de opkomst van de organisatie-samenleving. Het is bijzonder omdat niet eerder binnen een filosofisch universitair programma deze opkomst van de organisatie en de implicaties voor onze samenleving expliciet aan de orde is gekomen. Dit is te begrijpen omdat in de sociale & politieke filosofie en in de ethiek van de gehele 20ste eeuw nog steeds de mens als persoon centraal stond. In tegenstelling daartoe staat in deze track juist de opkomende organisatie-samenleving centraal. We focussen ons op de politieke, morele, conceptuele en existentiële vraagstukken die voortvloeien uit deze omslag. Deze track besteedt aandacht aan allerlei verschillende soorten organisaties, met bijzondere aandacht voor het bedrijf.

Voorbeelden van vragen waarbij wordt stilgestaan:

  • Kan wangedrag van organisaties worden voorkomen?
  • Kunnen managers worden beschouwd als een vloek of een zegen in onze moderne samenleving?
  • Waar liggen de grenzen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  • Welke producten mag je wel en niet op markten verhandelen?
  • Is consumentisme een levenshouding geworden?
  • Moeten we doorgaan of stoppen als zaken onzuiver worden maar toch een goed doel dienen?
  • Kunnen organisaties integer zijn?
  • Is betekenisvol werk (nog) mogelijk?
  • Is zinvol werk een recht of noodzaak voor mensen of speelt ook rond werk slechts het idee van geld?

Transdisciplinair

De track is transdisciplinair. Men kan simpelweg geen ethiek van bedrijf en organisatie beoefenen zonder een groot beroep te doen op de empirische wetenschappen zoals de sociologie, de economie en de psychologie. Het curriculum gaat dus over de grenzen van de vakdiscipline van de filosofie heen.

Verbinding met de praktijk

De studenten worden voortdurend opgeroepen kennis en inzichten op een zinvolle manier te relateren aan concrete maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Dit krijgt concreet zijn beslag in werkstukken en opdrachten. Maar theorie wordt niet tegenover praktijk gezet. In plaats daarvan is er aandacht voor de specifieke hermeneutische problemen die horen bij een proces van duiding en interpretatie.

Filosofische traditie

De track laat zich voeden door de filosofische traditie van onder andere Aristoteles, Kant, Hume en Dewey. Praktijkgerichtheid en filosofische traditie versterken elkaar wederwijds.

Ethiek van Bedrijf en Organisatie in het kort

Track vanFilosofie
TaalNederlands (met enkele Engelstalige cursussen)
StartEind augustus en eind januari
Duur12 maanden (in voltijd)
TitelMaster of Arts (MA)
PremasterBeschikbaar
DeeltijdBeschikbaar,
ook voor de premaster, mits je hier eind augustus mee start
Na je studieBeleidsmedewerker, ethisch deskundige, trainer, consultant
Meer over beroepsperspectieven


Alle masteropleidingen

Meer weten?