Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

Keuzegids Masters 2017 nummer 1

Opleiding in het kort

Post-master

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Taal

Nederlands

Start                           

1 keer per jaar (eind augustus)

Duur

1 jaar in voltijd (beperkte mogelijkheden tot studeren in deeltijd).

Diploma

Eerstegraads bevoegdheid

Carrièreperspectief

Docent, beleidsadviseur, consulent, educatie medewerker, onderzoekscoördinator, redacteur, trainer, wetenschapsjournalist.

Toelating

Toelating afhankelijk van de reeds afgeronde bachelor- en masteropleiding. Wie beschikt over een tweede graadsbevoegdheid heeft mogelijk recht op vrijstelling van een aantal vakken

Collegegeld en beurzen

Wordt dit je eerste master gericht op onderwijs? Dan betaal je gewoon het wettelijk collegegeldtarief. Kijk ook of je in aanmerking komt voor een extra jaar prestatiebeurs / Lerarenbeurs

Voor wie is de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg geschikt?

Voor iedereen met een academische achtergrond, die geïnteresseerd is in een baan als eerstegraads docent. Om met deze opleiding te kunnen starten moet een vakinhoudelijke master succesvol zijn afgerond. Ook is het mogelijk om tijdens je bachelor enkele vakken te volgen die je ULT master traject aanzienlijk kunnen verkorten. Meer informatie hierover vind je onder Toelating en Aanmelding.

Samenwerking met OMO

De ULT werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn op scholen voor voortgezet onderwijs, die door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) zijn geaccrediteerd.

Opleidingsteams

Docenten algemene didactiek en vakdidactiek vormen samen met opleidingsdocenten van de middelbare scholen de opleidingsteams. Hierdoor worden theorie en praktijk perfect aan elkaar gekoppeld.

Het onderwijs wordt verzorgd door faculteiten met zeer goede (inter)nationale reputaties en de vakken worden gegeven door zeer bekwame docenten.

Studiefinanciering

Voor de Lerarenopleiding kun je een extra jaar prestatiebeurs aanvragen. Meer informatie over deze beurs en hoe deze aangevraagd kan worden, is te vinden op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).Student Lerarenopleiding Maatschappijleer in documentaire

Daan ULT

De VPRO zond 16 mei jl. de documentaire ‘Maatschappijleer’ uit. We zagen Daan Faasen, student Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan Tilburg University, optreden als beginnend docent op een middelbare school.

Bekijk de uitzending


Alle masteropleidingen

Meer weten?