Impact

Impactprogramma

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Klimaat en Energietransitie

Om de klimaatverandering af te remmen en de energietransitie te versnellen, moeten energie- en klimaatdoelen vertaald worden in concrete acties op internationaal, Europees, nationaal en regionaal niveau. Samen met maatschappelijke partners werkt Tilburg University aan het realiseren van die acties.

De belangrijkste obstakels zijn sociaal

Hoewel nieuwe technologieën oplossingen bieden, moeten de uitdagingen waar de samenleving voor staat aangepakt worden op bestuurlijk, juridisch, financieel en economisch, psychologisch en vooral sociaal niveau. Voor burgers zijn er bijvoorbeeld weinig prikkels om daadwerkelijk gedrag te veranderen; complexe regelgeving zit mooie initiatieven in de weg en de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is vaak lastig. Wat we nodig hebben is niet alleen technologische innovatie, maar ook sociale innovatie.

Multidisciplinair onderzoeksnetwerk

De Climate & Energy Transition Research Community van Tilburg University verbindt klimaat- en energie-onderzoekers uit de sociale wetenschappen, rechtswetenschappen, economie en geesteswetenschappen, om zowel het wetenschappelijk onderzoek als de samenwerking met maatschappelijke partners te verrijken. Samen kunnen we de samenleving meer energie geven voor een duurzame toekomst.

Contact

Voorzitter Community

Manager programma Empowering the Resilient Society