Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Programma Luce / CRC voorjaar 2018

Hieronder treft u ons aanbod aan waar u zich (al dan niet gratis) voor kunt inschrijven. Hopelijk zijn het cursussen, symposia of colleges die uw belangstelling hebben en die u zullen inspireren.

Symposia en studiedagen

Symposia en studiedagen zijn te vinden in de activiteitenagenda van Luce / CRC.

Pastorale leergangen voor theologisch geschoolde professionals

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs.

Spelen met zin - Geestelijke begeleiding en ontregelende ervaringen

Tien bijeenkomsten vanaf 9 september 2019.

Pastores, geestelijk begeleiders, geestelijk verzorgers en meer en meer ook levenscoaches, zijn zin- en betekenisvolle gesprekspartners voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden en naar duiding van ontregelende ervaringen. De cursus Spelen met zin biedt een creatief en verdiepend dialoogmodel om dit gesprek te voeren.

Lees verder

Spiritualiteit in de samenleving

Drie bijeenkomsten vanaf 25 september 2019.

De God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? 

Lees verder

Crisis, coping en ritueel

Vier bijeenkomsten, start in mei 2019.

Er is geen mensenleven zonder crisis. Deze cursus verdeelt de soorten crises in lichamelijke, psychische en existentiële crises. Vervolgens wordt nagegaan hoe het al dan niet religieus zijn in verband staat met de verwerking van deze crises. Heel specifiek wordt gekeken naar de bijdrage van religie in het concreet omgaan met allerlei crisissituaties: religious coping. Op praktisch niveau richten we ons op religieuze interventies (in het pastoraat en de geestelijke verzorging).

Lees verder

Inschrijven

Het is mogelijk om alle leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce.

Enkele leergangen zijn reeds van start gegaan of hebben hun maximaal aantal deelnemers bereikt. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar de cursus wordt wellicht later opnieuw aangeboden.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Professional learning (Postacademisch onderwijs)

De volgende postacademische cursussen respectievelijk studiedagen zijn onderdeel van ons aanbod permanente educatie en worden erkend door verschillende beroepsorganisaties en kerkgenootschappen, waaronder de RKK en de PKN. Hieronder treft u een lijst met erkende opleidingen en studiedagen, alsmede het aantal te behalen studiepunten voor PKN en SKGV.

erkende opleidingen en studiedagen
Cursus/PAO Omvang PKN SKGV
Leergang liturgie 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Leergang diaconie 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)
Leergang kerkopbouw 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)
Leergang catechese 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)
Leergang Geestelijke leiding aan ouderen 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Geestelijke zorg en dementie 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Spiritualiteit en palliatieve zorg 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Klinische pastorale vorming 20 ECTS 20 PE-punten (specialisatie) 70 punten
Opleiding pastorale supervisie 12,5 ECTS 12,5 PE-punten (specialisatie) 35 punten
Geestelijke zorg en trauma 2 ECTS 2 PE-punten (open erkend) 14 punten
Digitaal Hebreeuws 3 x 3 ECTS 3x3 PE-punten (open erkend)
Supervisie / intervisie (op aanvraag) 1,5 ECTS 1,5 PE-punten (open erkend) 10 punten
Katholieke literatoren 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Leiderschap & conflicten 0,7 ECTS 0,7 PE-punt (open erkend) 5 punten
Geestelijk verzorger 2.2 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Spiritualiteit in gemeenteopbouw 1 PE-punt (open erkend)
Conferentie Luce/Reliëf 1 punt

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst.

Digitale leeromgeving theologie

Meer aanbod kunt u vinden op het digitale platform van de TST. Via het cursusmateriaal kunt u online en in eigen tijd kennis maken met aspecten van de studie theologie. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie. Een deel van het aanbod wordt gebruikt in het reguliere onderwijsaanbod van de TST. Lees verder

Annuleringsregeling

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.


Overig onderwijsaanbod en cursussen

Voor cursorisch of educatief aanbod van andere organisaties waarmee Luce/CRC samenwerkt, verwijzen wij graag naar onderstaande websites.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling

Blijf op de hoogte 

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.