Tranzo - aw individuele preventie

Individuele preventie

Academische Werkplaats

Kennisnetwerk Preventie Verzekerd

CZ en Tranzo hebben in 2009 gezamenlijk Preventie Verzekerd opgericht door een samenwerkingsverband aan te gaan. Problemen op het gebied van preventie worden vertaald naar wetenschappelijke vraagstellingen die de basis vormen voor onderzoeksprojecten. De samenwerking richt zich op ontwikkeling, (proef)invoering, monitoring en evaluatie van instrumenten die worden ingezet op het terrein van de individuele preventie. Het gaat om een langdurige samenwerking waarin zowel CZ als Tranzo investeert. De kernfuncties van Preventie Verzekerd zijn onderzoek en kennisuitwisseling.

CZ heeft in dit verband een bijzondere leerstoel Effectiviteit Individuele Preventie gevestigd bij Tranzo/Tilburg University. Ien van de Goor is per 1 april 2010 op deze leerstoel aangesteld.

Missie en Doelstellingen

In Preventie Verzekerd werken praktijk en wetenschap samen aan kwalitatief hoogstaand onderzoek op het terrein van de individuele preventie. Kennis, die is opgedaan uit onderzoek over preventieve interventies, wordt vertaald in voor de praktijk bruikbare producten, diensten en voorzieningen. Tevens wordt bijgedragen aan de verdere wetenschappelijke kennisontwikkeling van invoering van deze
interventies in Nederland.

Algemene doelstelling

De strategische samenwerking en oprichting van Preventie Verzekerd betekent voor zowel CZ als Tranzo de kans om in de praktijk toepasbare, wetenschappelijke kennis te ontwikkelen.

Specifieke doelstellingen

  • Verbetering van de preventieve zorg voor de verzekerde. (Kennis verwerven over wat ‘evidence based’ preventieve interventies zijn en hoe deze het best ingevoerd kunnen worden).
  • Het bevorderen van kwalitatief hoogstaand toegepast preventieonderzoek op het terrein van individuele preventie. (Nieuwe kennis van invoeringsmethodieken opdoen).
  • Het versterken en verankeren van de (kennis)infrastructuur rondom preventie in een gelijkwaardige relatie tussen praktijk en wetenschap. (Wederzijdse uitwisseling van kennis)

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze:
- Symposia
- Zorgsalons
- Promoties en oraties