Logo

Het eerste logo van de toenmalige Roomsch Katholieke Handelshoogeschool staat met een prominent Vikingschip (met grootzeil en hulpzeil) in het teken van de handel. Noorse zeilschepen werden voor handel en transport gebruikt, en nu en dan ook voor minder vreedzame doeleinden. Dat er voor een Noors type schip is gekozen houdt vermoedelijk verband met twee heiligen - Radboud en Olof - van wie de namen werden gebruikt door de stichters van het katholiek hoger onderwijs in Nederland.

De Sint Radboudstichting was een club van notabelen die zich vanaf het begin van de vorige eeuw beijverde voor bijzonder katholiek hoger onderwijs. De bekroning van dit werk vormde de oprichting in 1923 van de Roomsch Katholieke Universiteit te Nijmegen (sinds 2004 Radboud Universiteit geheten) Deze Radboud was een bekeerling, heel passend voor een gezelschap met zendingsdrift. Sint Olof was eveneens een bekeerling en is de naamgever van de eerste en oudste studentenvereniging in Tilburg. Deze heilige Noor leefde rond het jaar 1000 en bekeerde zich tot het christendom na aanvankelijk deelgenomen te hebben aan meerdere Vikingtochten. Het kruis op het schip, zoals dat ook te zien is op de staf van de pedel, verwijst daarnaar. Dat er in de eerste decennia van het bestaan van de Tilburgse universiteit consistentie in de naamgeving bestond blijkt tenslotte ook nog uit de naam van roeivereniging Vidar, eveneens vernoemd naar een Noorse god.

Staf pedel kop
Logo katholieke economische hogeschool textiel

Het logo in de bekroning van de pedellenstaf (afbeelding linksboven)

Na de komst van nieuwe faculteiten in 1963 werd het logo abstracter, om in 1986 plaats te maken voor een rode driehoek, met een aantal in dikte afnemende lijnen daaronder. Het totaal moest de dynamiek van een jonge universiteit representeren die nu onder de naam Katholieke Universiteit Brabant door het leven ging. Naam noch logo waren een lang leven beschoren want in 2002 werd de naam opnieuw veranderd, nu in Universiteit van Tilburg. Daarbij hoorde uiteraard een nieuw beeldmerk: het felle rood en de vergaande abstractie maakten plaats voor een klassieke kleurencombinatie en een aantal uiterst herkenbare elementen. Centraal staat de boom, een oud symbool van kennis, die in dit geval ook verwijst naar de natuurlijke omgeving waarin de universiteit is gelegen. Onder de boom bevinden zich twee figuren, de een met boek, de ander met een sleutel. Het boek is een gekend symbool van wijsheid, de sleutel staat voor de ontsluiting ervan.

Bij de presentatie werd ontkend dat in het beeldmerk de heiligen Petrus en Paulus te zien zouden zijn, met sleutel en boek. Beklemtoond werd dat het duo in een cirkel van blauwe vierkantjes staat, wat verwijst naar de “open, innovatieve gemeenschap waar het verwerven van kennis centraal staat, waar mensen elkaar inspireren en waar betrokkenheid bij elkaar en met de maatschappij waarin we geworteld zijn, van vitaal belang is”.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.