Olielampjes, wijsheid en alumni

Alumni hebben vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld voor de Tilburgse universiteit. Ze zijn verenigd in de Vrienden van Cobbenhagen, ondersteunen de universiteit op meerdere manier en zijn gulle gevers. Het olielampje in de vitrine is afkomst van een alumnus en dateert waarschijnlijk uit de 7e eeuw.

Het lampje houdt verband met een van de oudere kunstwerken op de campus, een geschenk van TAEK, de eerste vereniging van afgestudeerden. Martinus Cobbenhagen, een van de eerste hoogleraren, stond in 1934 aan de wieg van de TAEK die de universiteit het muurreliëf schonk van kunstenaar Jan Vaes (1927-1994). Het is aangebracht in de natuurstenen wand boven de binnentuin in het Cobbenhagengebouw. Het verbeeldt de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden.

Schild TAEK koper
Olielamp bovenzijde

Alumni-vereniging TAEK bestaat 15 jaar in 1949 (afbeelding linksboven) en de olielamp als symbool voor spaarzaamheid en waakzaamheid (afbeelding rechtsboven)

Die parabel is afkomstig uit het Nieuwe Testament (evangelie van Mattheüs 25: 1-13). In het verhaal wordt verteld hoe tien maagden, voorzien van olielampjes, in afwachting zijn van hun bruidegom. Vijf dames hebben olie meegenomen, vijf niet. Het duurt nogal een tijd voordat de bruidegom komt: de nacht is al gevallen als hij plotseling alsnog lijkt op te duiken. De vijf wijze maagden – die op het reliëf levensgroot zijn afgebeeld – zijn voorbereid, met olie voor hun lampen. De lampjes van de vijf dwaze maagden – klein afgebeeld, rechtsonder - daarentegen zijn leeg, en zij moeten op zoek naar olie. Intussen is de bruidegom gearriveerd, die de vijf wijze maagden mee naar binnen neemt. Voor de anderen blijft de deur gesloten. Moraal van het verhaal: wees spaarzaam en wees waakzaam, want men kent noch de dag noch het uur van de verlossing (de dag des oordeels). Een moderne variant van het motto – goed passend bij economen – ontstond aan het eind van de vorige eeuw, toen vrouwen werden aangemoedigd een technische studie te gaan volgen: “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”.

Intussen telt Tilburg University meer dan 80.000 afgestudeerden, zowel nationaal als internationaal. Er zijn ruim 20 alumniverenigingen, waaronder de Vrienden van Cobbenhagen die ‘betrokken alumni’ van alle studierichtingen telt.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.