Universiteitsbibliotheek

De UB bevat een collectie met meer dan 1.000.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke en snel toenemende collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie. Het aantal gedrukte boeken in bezit van de bibliotheek neemt steeds minder toe en het aantal uitleningen neemt af, vanwege de digitale ontsluiting. De bibliotheek bevat ook een aantal bijzondere collecties: de Brabant-Collectie, de Haarencollectie (afkomstig van het Groot-Seminarie), een collectie van de paters kapucijnen en een collectie kinderboeken.

Gids bezoekers bibliotheek

Tot 1992 was de universiteitsbibliotheek gevestigd op meerdere locaties op de campus, met als belangrijkste het Cobbenhagengebouw. De nieuwe UB was gebaseerd op een concept dat aan het einde van de vorige eeuw vrij revolutionair genoemd kon worden. Zelf spraken de bibliotheekmensen van HT DICC: het High Tech Digital Information and Communication Centre. Met deze niet meer in zwang zijnde benaming werd vooral de integratie van klassieke bibliotheekwerkzaamheden en moderne informatietechnologie benadrukt. De UB in Tilburg was de eerste in Nederland waar computers en studenten centraal stonden en niet de boeken en de wetenschappers.

 

Een kwart eeuw bibliotheek

Bij de opening werd de nieuwe UB de modernste bibliotheek van de wereld genoemd. Deze library of the future bleek tot in de 21e eeuw een inspirerend voorbeeld voor elke andere bibliotheek in Nederland en ver daarbuiten: honderden delegaties uit de hele wereld bezochten de UB, onder andere voor het volgen van summer schools. In 2017 verscheen het gedenkboek Een kwart eeuw universiteitsbibliotheek van de toekomst – en wat daaraan voorafging.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.