Students Tilburg University

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Wanneer je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, kun je een beroep doen op een vertrouwenspersoon van Tilburg University.

De termijn waarbinnen je ongewenst gedrag aan de orde kunt stellen is vijf jaar.

De vertrouwenspersoon treedt op als belangenbehartiger van de klager en zal daarom in de regel niet bemiddelen tussen aangeklaagde en klager. Hij vangt de klager op, geeft advies en ondersteunt hem of haar zonodig bij het indienen van een formele klacht bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag.

Ook zonder een formele klacht kan de vertrouwenspersoon het College van Bestuur informeren over gevallen van ongewenst gedrag die hem ter ore komen.

Een klacht die formeel is ingediend wordt onderzocht door de Klachtencommissie. De commissie brengt binnen tien weken verslag uit aan het College van Bestuur. Vervolgens neemt het College van bestuur binnen vier weken een besluit over de afhandeling van de klacht.

Zittingen en rapporten van de Klachtencommissie zijn niet openbaar.

Zie de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag