Students Tilburg University

Vooropleiding toelatinggevend geverifiëerd

Afgeronde Nederlandse vooropleidingen worden automatisch uitgewisseld mits deze (reeds) zijn geregistreerd in het diplomaregister van DUO. Indien je je vooropleiding hebt afgerond en je diploma is geregistreerd in het diplomaregister, zal dit openstaande actiepunt mogelijk vanzelf verdwijnen.

Check het diplomaregister van DUO

Het kan echter zijn dat we (aanvullende) gegevens van je nodig hebben om te kunnen voldoen aan dit actiepunt. Een toelatinggevende vooropleiding zal moeten worden geverifiëerd alvorens je inschrijving bij de universiteit kan worden afgerond. 

Buitenlandse vooropleidingen worden niet opgenomen in het diplomaregister er zal moeten worden geverifiëerd alvorens je inschrijving bij de universiteit kan worden afgerond.

Bacheloropleiding op grond van een Nederlandse vooropleiding

Indien ook het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend” openstaat is de in Studielink opgegeven vooropleiding mogelijk niet toelatinggevend en zijn er mogelijk aanvullende gegevens van je nodig hebben om ook te kunnen voldoen aan dit actiepunt “vooropleiding toelatinggevend geverifieerd” .

Mogelijk is je reeds afgeronde vooropleiding nog niet centraal geregistreerd en dien je voor het tijdig kunnen afronden van je inschrijving, een originele afstudeerverklaring of gewaarmerkte kopie van je diploma en/of cijferlijst in te leveren.

Bij Economische bachelor opleidingen, de bachelors Data Science en  Cognitive Science and Artificial Intelligence kan het zijn dat je (geverifieerde) vooropleiding niet voldoet aan de wiskunde- en/of Engelse taaleis. Meer informatie hierover lees je bij de toelatingseisen van je opleiding. Voor vragen kun je terecht bij de Student Desk. Mogelijk blijft dit actiepunt open staan omdat er in geval van een aanmelding voor een bovengenoemde bachelor opleiding nog niet is geverifieerd of aan de desbetreffende wiskunde-eis en/of Engelse taaleis is voldaan.

Actie student:

Lever een gewaarmerkte kopie in van het vwo/hbo(P) diploma en cijferlijst (vwo) of afstudeerverklaring in bij de Student Desk.

Let op:

Voor een Economische bacheloropleiding of de bachelor Data Science dien je mogelijk ook een wiskunde certificaat aan te leveren bij de Student Desk. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de opleiding.

Voor de bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence dien je mogelijk ook een wiskunde certificaat en het resultaat van een Engelse taaltoets aan te leveren. Heb je een hbo(P) diploma, lever dan een diploma of afstudeerverklaring, een wiskunde certicaat en het resultaat Engelse taaltoets in bij de faculteit. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de opleiding.

Let op: een kopie van een afstudeerverklaring voldoet niet.

Hoe/waar:

Deponeer de gewaarmerkte kopie(ën) van je diploma en evt. cijferlijst of de originele afstudeerverklaring in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk. (route 14, A301). Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Administration, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

Bacheloropleiding op grond van een buitenlandse vooropleiding

Indien ook het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend ”openstaat, moet er mogelijk nog een beschikking van het College van Bestuur worden afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en je voldoet aan alle toelatingseisen.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de Student Administration ervoor zorgen dat een beschikking wordt afgegeven. Dit actiepunt“vooropleiding toelatinggevend geverifieerd” verdwijnt dan daarna automatisch van je lijst.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen.

Premaster op grond van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding

Mogelijk is de toelatingsbeschikking door de faculteit nog niet is afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en je voldoet aan alle toelatingseisen.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de faculteit ervoor zorgen dat een toelatingsbeschikking wordt afgegeven. 

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen. 

Heb je echter een Nederlandse vooropleiding en heb je de definitieve toelatingsbeschikking reeds meer dan 2 weken geleden ontvangen, deponeer dan (alleen indien je deze nog niet hebt aangeleverd aan de toelatingscommissie) de gewaarmerkte kopie van je diploma of de originele afstudeerverklaring in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk (route 14, A301). Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Administration, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

Master op grond van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding

Mogelijk is de toelatingsbeschikking door de faculteit nog niet is afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en je voldoet aan alle toelatingseisen.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de faculteit ervoor zorgen dat een toelatingsbeschikking wordt afgegeven. Dit actiepunt verdwijnt dan mogelijk automatisch van je lijst. 

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen. 

Heb je echter een Nederlandse vooropleiding en heb je de definitieve toelatingsbeschikking meer dan twee weken geleden reeds ontvangen, deponeer dan (alleen indien je deze nog niet hebt aangeleverd aan de toelatingscommissie) de gewaarmerkte kopie van je diploma of de originele afstudeerverklaring in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk (route 14, A301). Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Administration, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.