Students Tilburg University

Rond je inschrijving af

Je hebt je in Studielink aangemeld voor een opleiding aan Tilburg University. Studielink heeft deze aanmelding aan ons doorgegeven. Er volgt nu nog een aantal stappen voordat de Student Administration van Tilburg University je inschrijving heeft voltooid. Pas na stap 5 is je inschrijving aan de universiteit helemaal afgerond.

De Student Administration communiceert een aantal keren over je inschrijving en doet dat altijd via het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Stap 1: Bericht over Tilburg University account

Nadat je je voor het nieuwe collegejaar hebt aangemeld in Studielink krijgt Tilburg University jouw gegevens door via Studielink. Ben je een nieuwe student die zich voor het eerst bij Tilburg University inschrijft, dan ontvang je van de afdeling Library and IT Services een e-mail met de gegevens van je Tilburg University account op het e-mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Ook studenten die zich na een onderbreking weer opnieuw inschrijven ontvangen deze e-mail. Hierin tref je je studentnummer aan, informatie over je inloggegevens en waar je terecht kunt met vragen over de toegang tot het computernetwerk. Lees deze informatie a.u.b. zorgvuldig door.

LET OP! Het inschrijfproces is op het moment dat je de genoemde e-mail ontvangt nog niet afgerond. Lees verder op deze pagina over het voltooien van je inschrijving.

Studenten die hun inschrijving aan Tilburg University vervolgen (ook al is dat misschien voor een andere opleiding) houden dezelfde inloggegevens en krijgen geen e-mail hierover.

Stap 2: Check de status van je inschrijving

In Osiris Student kun je de status van je inschrijving raadplegen. Je kunt inloggen in Osiris Student met je Tilburg University account (zie stap 1) en ziet hier of er nog actiepunten openstaan waaraan je moet voldoen. Meer informatie over de verschillende actiepunten - wat ze inhouden en wie er in actie moet komen - vind je op onze de actielijst

Check je actiepunten in Osiris Student

Stap 3: Bericht over betalen van het collegegeld

Nadat je je hebt aangemeld in Studielink en Tilburg University jouw (nieuwe) gegevens heeft doorgekregen, zal de universiteit vanaf medio juni een e-mail sturen met uitleg over de betaalwijzen van het collegegeld / de vergoeding. Dit bericht zal gestuurd worden naar het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Stap 4: (Eventueel) Bewijs Betaald Collegegeld inleveren

Als je bij twee verschillende onderwijsinstellingen (wo of hbo) ingeschreven wilt worden en je valt bij beide opleidingen onder het wettelijk tarief, dan hoef je mogelijk maar één keer collegegeld te betalen.

Betalen bij een andere onderwijsinstelling

Als je ingeschreven staat bij een andere wo of hbo instelling en je hebt daar het wettelijk collegegeld betaald, dan kun je mogelijk vrijgesteld worden van betaling van het collegegeld aan Tilburg University. Dit kan alleen als je hier ook het wettelijk tarief verschuldigd bent. 

Voor betaling middels een digitaal BBC geef je in Studielink aan dat je met een BBC wilt betalen (voor Tilburg university mogelijk vanaf medio juni). Indien de andere onderwijsinstelling dit ondersteunt, kan het BBC digitaal aangevraagd en doorgestuurd worden in Studielink. Vanaf medio juni kun je de (BBC) betaalgegevens via Studielink afgeven. Je ontvangt een bericht op het moment dat dit is opengezet.

Indien de andere onderwijsinstelling dit niet ondersteunt, dan vraag je het BBC buiten Studielink om aan bij de onderwijsinstelling waar je al collegegeld betaald hebt. De onderwijsinstelling zal het BBC rechtstreeks naar Tilburg University sturen. Vervolgens kun je via Studielink aangeven dat je middels een BBC van een andere instelling betaalt. Na ontvangst van het BBC zal je collegegeld worden verrekend met het bedrag op je BBC.

Betalen bij Tilburg University

Als je het collegegeld bij Tilburg University betaalt, kun je enige tijd nadat je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan middels een digitaal BBC bij de andere instelling betalen (mits deze instelling dat ondersteunt). Je kunt dit aangeven in Studielink. 

Als dit niet mogelijk is, dan kun je via Tilburg University online een BBC aanvragen. Het Bewijs Betaald Collegegeld wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de andere instelling. Je ontvangt zelf dus geen BBC. 

Stap 5: Bewijs van Inschrijving

Als je het hele inschrijfproces inclusief de betaling van het collegegeld hebt doorlopen, ontvang je per e-mail een Bewijs van Inschrijving op het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven. Vanaf dat moment sta je officieel ingeschreven aan Tilburg University. Je ontvangt voor ieder collegejaar opnieuw en voor iedere opleiding apart een Bewijs van Inschrijving, uiteraard pas nadat je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan.

Heb je het volledige inschrijfproces doorlopen en heb je nog geen Bewijs van Inschrijving in je mailbox ontvangen, neem dan contact op met de Student Desk.

Opmerking voor premaster studenten

Als je je hebt aangemeld voor een premaster, dan ontvang je geen Bewijs van Inschrijving. In plaats hiervan ontvang je ter bevestiging een e-mail van het voltooien van je inschrijving.

Veelgestelde vragen

Volgens Studielink kunnen mijn persoonsgegevens/vooropleidingsgegevens niet gecontroleerd worden. Wat moet ik doen?

De melding dat je persoonsgegevens niet gecontroleerd kunnen worden krijg je als je geen Nederlands adres hebt en/of als je op het door jou aangegeven adres niet bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit adres kan dan niet geverifieerd worden. Je dient dan een kopie van je paspoort of ID-kaart op te sturen naar:

Tilburg University 

T.a.v. Student Administration, A 307

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Je kunt het document eventueel ook inleveren bij de Student Desk (A 301). 

In het geval van het niet kunnen controleren van je vooropleidingsgegevens is je diploma niet bekend in de database van DUO. Stuur in dit geval een (gewaarmerkte) kopie van je diploma op naar:

Tilburg University

T.a.v. Student Administration, A 307

Postbus 90153

 5000 LE Tilburg

Je kunt het document eventueel ook inleveren bij de Student Desk (A 301). 

Wat moet ik doen als ik de inloggegevens van mijn Tilburg University account kwijt ben?

Indien je wel je username óf het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld in Studielink weet, kun je eenvoudig een nieuw paswoord aanvragen. Indien je deze gegevens niet hebt, moet je contact opnemen met de Student Desk.