Students Tilburg University

Rond je inschrijving af

Je registratie bij Studielink is nu een feit. Studielink heeft jouw registratie aan Tilburg University doorgegeven. Er volgt nu nog een aantal stappen voordat de Student Administration van Tilburg University je inschrijving heeft voltooid. Pas na Stap 5 is je inschrijving aan de universiteit helemaal afgerond.

De Student Administration communiceert een aantal keren over je inschrijving en doet dat altijd via het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Stap 1: Bericht over Tilburg University account

Nadat je je voor het nieuwe collegejaar hebt aangemeld in Studielink krijgt Tilburg University jouw gegevens door van Studielink. Ben je een nieuwe student die zich voor het eerst bij Tilburg University inschrijft, dan ontvang je van de afdeling Library and IT Services van de universiteit een e-mail met de gegevens van je Tilburg University account op het e-mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Ook studenten die na een onderbreking weer opnieuw inschrijven ontvangen deze e-mail. Hierin tref je je studentnummer aan, informatie over je inloggegevens en waar je terecht kunt met vragen over je toegang tot het computernetwerk. Lees deze informatie a.u.b. zorgvuldig door.

LET OP! Het inschrijfproces is op het moment dat je genoemde e-mail ontvangt nog niet afgerond. Lees verder op deze pagina over het voltooien van je inschrijving.

Studenten die hun inschrijving aan Tilburg University vervolgen (ook al is dat misschien voor een andere opleiding) houden dezelfde inloggegevens en krijgen geen e-mail hierover.

Stap 2: Check de status van je inschrijving

In Osiris Student kun je de status van je inschrijving raadplegen. Je kunt inloggen in Osiris Student met je Tilburg University account (zie stap 1) en ziet hier of er nog actiepunten openstaan waaraan je nog moet voldoen. Meer informatie over de verschillende actiepunten - wat ze inhouden en wie er in actie moet komen - vind je op onze de actielijst

Check je actiepunten in Osiris Student

Stap 3: Bericht over betalen van het collegegeld

Nadat je je hebt aangemeld in Studielink en Tilburg University jouw (nieuwe) gegevens heeft doorgekregen, zal de universiteit vanaf medio juni een e-mail sturen met uitleg over de betaalwijzen van het collegegeld / de vergoeding. Dit bericht zal gestuurd worden naar het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Stap 4: (Eventueel) Bewijs Betaald Collegegeld inleveren

Als je bij twee verschillende onderwijsinstellingen wilt inschrijven (WO of HBO) en je valt bij beide opleidingen onder het wettelijk tarief, dan hoef je mogelijk maar één keer collegegeld te betalen.

Betalen bij een andere onderwijsinstelling

Schrijf je zo snel mogelijk in bij die onderwijsinstelling en betaal het collegegeld.

Voor betaling middels digitale BBC geef je (indien mogelijk) vervolgens in Studielink aan dat je met een BBC wilt betalen bij Tilburg University (vanaf medio juni mogelijk mits bij de andere instelling reeds is betaald). Het digitaal aanvragen en doorsturen van een BBC in Studielink is afhankelijk van of de andere onderwijsinstelling dit ondersteunt. Vanaf medio juni kun je dan de (BBC) betaalgegevens via studielink afgeven, waarover je een bericht krijgt op het moment dit is opengezet.

Als de onderwijsinstelling dit niet ondersteunt, dan vraag je het BBC buiten Studielink om aan bij de onderwijsinstelling waar je al betaald hebt. Bij Tilburg University lever je het BBC in. Je kunt ook vragen of de onderwijsinstelling dit rechtstreeks naar Tilburg University stuurt. Uitsluitend het originele BBC wordt geaccepteerd, dus géén kopie en bijvoorbeeld ook géén bankafschrift. Vervolgens kun je via Studielink gewoon aangeven dat je middels digitale machtiging betaald. Na ontvangst van het BBC zal je collegegeld worden verrekend met het bedrag op je BBC.

Betalen bij Tilburg University

Als je het collegegeld bij Tilburg University betaalt, kun je enige tijd nadat je aan álle inschrijfverplichtingen hebt voldaan middels een digitale BBC bij de andere instelling betalen (mits deze instelling dat ondersteunt) via Studielink. Anders kun je via Tilburg UNiversity online een BBC aanvragen. Je kunt aangeven of je het Bewijs Betaald Collegegeld per post wil ontvangen of direct wil door laten sturen naar een andere Nederlandse universiteit. 

Stap 5: Bewijs van Inschrijving

Als je het hele inschrijfproces inclusief de betaling van het collegegeld hebt doorlopen, ontvang je via e-mail een Bewijs van Inschrijving op het e-mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven. Vanaf dat moment ben je officieel ingeschreven aan Tilburg University. Je ontvangt voor ieder collegejaar opnieuw en voor iedere opleiding apart een Bewijs van Inschrijving, uiteraard pas nadat je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan.

Heb je het volledige inschrijfproces doorlopen en heb je nog geen Bewijs van Inschrijving in je mailbox ontvangen, neem dan contact op met de Student Desk.

Opmerking voor premaster studenten

Als je je aan hebt gemeld voor een premaster ontvang je geen Bewijs van Inschrijving. In plaats hiervan ontvang je bevestiging per e-mail van het voltooien van je inschrijving.

Veelgestelde vragen

Volgens Studielink kunnen mijn persoonsgegevens/vooropleidingsgegevens niet gecontroleerd worden. Wat moet ik doen?

De melding dat je persoonsgegevens niet gecontroleerd kunnen worden krijg je als je geen Nederlands adres hebt en/of als je op het door jou aangegeven adres niet bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit adres kan dan niet geverifieerd worden. Je dient dan een kopie van je paspoort of ID-kaart op te sturen naar:

Tilburg University 

T.a.v. Student Administration

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

In het geval van het niet kunnen controleren van je vooropleidingsgegevens is je diploma niet bekend in de database van DUO. Stuur in dit geval een (gewaarmerkte) kopie van je diploma op naar:

Tilburg University

T.a.v. Student Administration

Postbus 90153

 5000 LE Tilburg

Wat moet ik doen als ik de inloggegevens van mijn Tilburg University account kwijt ben?

Indien je wel je username óf het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld in Studielink weet, kun je eenvoudig een nieuw paswoord aanvragen. Indien je deze gegevens niet hebt, moet je contact opnemen met de Student Desk.