In de Maranatha kerk worden wekelijks diverse bijeenkomsten georganiseerd

Geroepen tot vrijheid - Dag van geestelijke oefeningen

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: University church Maranatha, Professor Cobbenhagenlaan 19

Ons lichaam heeft oefening nodig, maar onze geest ook!

Aan het begin van de Veertigdagentijd houdt het studentenpastoraat van Tilburg University een dag van Geestelijke Oefeningen voor studenten en young professionals.
Thema is dit jaar: Geroepen tot vrijheid.
De dag is in het Engels.

Bijdrage (inclusief 2 maaltijden): € 15 (BA/MA studenten) / € 20 (anderen)

Geef je op voor 19 februari:
1. meld je aanwezigheid in onze app MijnRKK OF door een mailtje te sturen naar chaplainnl@protonmail.com;
2. completeer je inschrijving door uiterlijk 19 februari € 15 (BA/MA studenten) of € 20 (anderen) over te maken op IBAN NL76RABO0354297589, onder vermelding van "25FEB23 [je voor- en achternaam]".