Students Tilburg University

Indienen verzoek financiële ondersteuning (Profileringsfonds) of verzoek Prestatiebeurs DUO

Op deze pagina lees je hoe je een verzoek moet indienen voor financiële compensatie voor eerder opgelopen studievertraging, en onder welke voorwaarden je daarvoor in aanmerking komt. Dit geldt zowel voor verzoeken aan DUO ("verzoek prestatiebeurs"), als voor een uitkering uit het Profileringsfonds van Tilburg University.

Verplichte melding bijzondere omstandigheden
Indienen verzoek
Tijdstip indienen verzoek
Bezwaar aantekenen