Tilburg University Academia building

Academia building

Het door architect Hugh Maaskant (1907-1977) ontworpen gebouw dateert van 1972 en heet tegenwoordig Academia Building.

Academia Building

Het is ontworpen als kunstacademie, vandaar de hellende glasgevel aan de noordzijde, met de voor kunstenaars meest gunstige (zon- en schaduwvrije) lichtinval. Rondom een enorme hal lagen de ateliers die verbonden waren met de overige ruimtes door middel van brede presentatiebalkons, kleine verblijfsruimtes en open trappen.

Toen het gebouw in het begin van de 21e eeuw met sloop werd bedreigd, rees daartegen al snel verzet. Onder leiding van wijlen hoogleraar Harry Peeters werd de actiegroep BAM (Behoud Architectuur Maaskant) opgericht, waarna – dankzij goede contacten van Peeters – het gebouw de status van gemeentelijk monument verwierf.

Academia is meerdere malen gerenoveerd en van nieuwe bewoners voorzien. Het bevat anno 2020 vooral college- en vergaderzalen en organisaties voor dienstverlening aan studenten. De opvallendste verandering wordt gevormd door de kleurige, ronde of ovalen zalen en kamers die her en der zijn toegevoegd. Ze zijn ‘reversibel’ aangebracht, wat inhoudt dat ze weer te verwijderen zijn, zonder de oorspronkelijke architectuur beschadigd te hebben.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.