Dante Building

Dante building

Het gebouw is een project van architect Anton Becker, dat opgeleverd werd in 1997.

Dante Building

Op de begane grond bevinden zich twee grote, een middelgrote en een aantal kleinere collegezalen alsook een groot aantal werkplekken. Op de verdiepingen zijn werkkamers te vinden.

Het gebouw was aanvankelijk bedoeld voor de faculteit Rechten, maar werd in 2005 het onderkomen voor Geesteswetenschappen. Dante building kreeg zijn naam toen in het najaar 2005 drie faculteiten er hun intrek namen: de faculteit Communicatie en Cultuur, de faculteit Wijsbegeerte en de Theologische Faculteit Tilburg. Deze drie faculteiten werden onder één dak gebracht als eerste stap op weg naar een fusie die per 1 januari 2007 zou leiden tot de vorming van de faculteit Geesteswetenschappen, nadien Tilburg School of Humanities and Digital Sciences geheten.

Op weg naar de verhuizing schreven de decanen een prijsvraag uit voor de naam. De naam moest een goede weerspiegeling vormen van het brede palet aan geesteswetenschappelijke disciplines dat in het gebouw zou worden samengebracht. En conform het naamgevingsbeleid van destijds moest het gebouw de naam van een persoon krijgen. Het winnende voorstel vernoemde het gebouw naar Dante, de Italiaanse dichter en schrijver, wiens epos La Divina Commedia een hoogtepunt vormt in de geschiedenis van de literatuur.

In de hal zijn meerdere kunstwerken aangebracht, waaronder een draaibaar paneel van de Belgische kunstenaar Narcisse Tordoir, waarin de contouren van Nederland de hoofdrol spelen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.