Tilburg University

Mensa (restaurant)

Het eerste mensagebouw bevindt zich niet op de campus, maar een stuk oostelijker, aan de Cobbenhagenlaan. Het is een gebouw van de hand van Jos. Bedaux, ontworpen en gebouwd tussen 1959 en 1965).

Mensa Tilburg University

Het gebouw staat op palen omdat de architect op deze hoek een hoogteaccent nodig vond. De ruimte achter de palen is later volgebouwd, om de huisvesting van de theologische faculteit – die er tijdelijk in zat – te accommoderen. De mensa maakte deel uit van een ensemble, met aangrenzend het ‘eigen huis’, onderkomen voor studentenorganisaties.

De kelder van het complex was tussen 1968 en 1980 het onderkomen van café annex vestzaktheater ‘Posjet’ (van het Franse pochette). Posjet begon als een café maar organiseerde gaandeweg ook popconcerten, filmvertoningen, een wekelijkse discotheek, theatervoorstellingen en programma’s van Studium Generale. Het studentencentrum trok ook publiek van buiten, en ontwikkelde zich tot een open jongerencentrum – waar ook niet-studenten welkom waren. Geldgebrek leidde tot de ondergang.

In 1981 werd de nieuwe mensa in gebruik genomen, op de campus. Het gebouw is ontworpen door Kraaijvanger architecten. Het is de bedoeling die te vervangen voor nieuwbouw, op de plek waar eerder Prisma building stond.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.