Tilburg University

Tias building

Het gebouw dateert van 1998 en is een ontwerp van Architectenbureau SVR. Het is vanaf het begin het onderkomen van TIAS School for Business and Society.

TIAS Building

De business school stelt zich ten doel mensen en organisaties te helpen bij hun transitie naar business with a purpose. Bedrijven die minder geïsoleerd van de maatschappij opereren en een nieuwe balans willen tussen de maatschappelijke rol en het eigen duurzame rendement.

Bedrijfsstrategieën op lange termijn, nieuwe duurzame bedrijfsmodellen, betrokkenheid van stakeholders en innovatie komen terug in alle onderwijsprogramma’s en onderzoeken.

Wat nu Tias heet, begon in 1982 als Diogenes. Hoogleraar Psychologie Harry Peeters (1921-2012) was de initiator en had aanvankelijk heel wat anders voor ogen: een fonds Wetenschappelijk Onderzoek Werkloze Academici, waarmee – met behoud van uitkering - promotietrajecten gefinancierd zouden moeten worden zodat studenten werden behoed voor werkloosheid. Voor dit werkervaringsproject had toenmalig minister Deetman 250.000 gulden over.

Hieruit ontstond de gedachte dat de universiteit ook munt zou kunnen slaan uit de wisselwerking met de praktijk, door postdoctorale opleidingen aan te bieden. De naam werd in 1984 wat vlotter ‘Tilburgs Instituut voor Academische Studies’, waarna een forse groei van het aanbod werd ingezet, en vestigingen in andere steden werden geopend. In de hal van het gebouw bevindt zich het kunstwerk Sharing Bread and Wine uit 2003, dat verwijst naar het idee van samenwerking, en naar de identiteit van de instelling.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.