Tilburg University

Tivolistraat (gesloopt)

De voorganger van Tilburg University - de R.K. Handelshoogeschool - werd in 1927 gevestigd aan de Bosscheweg, de huidige Tivolistraat. Het stond op de plaats waar zich nu de tuin van verzekeraar Interpolis bevindt, aan de oostelijke zijde.

Buildings Tivoli Street

Het pand werd gebruikt door de R.K. Leergangen, waarvan de hogeschool aanvankelijk deel uitmaakte. De opleiding had aanvankelijk vooral een regionaal perspectief: een academisch opleidingsinstituut in de handel voor katholieke jongeren beneden de rivieren.

Het gebouw is ontworpen door de Amsterdamse architect Jos. Cuypers, die in dezelfde omgeving ook onder meer het eerste Sint Elisabethziekenhuis bouwde. In de naastgelegen villa woonde de eerste rector magnificus, Thomas Goossens. In het koetshuis van de villa bevond zich aanvankelijk de eerste bibliotheek van de instelling.

Het pand werd al snel te klein voor de snelgroeiende hogeschool, die in 1962 verhuisde naar de campus.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.