CUBE study center

CUBE

CUBE is een onderwijs- en zelfstudiecentrum, ontworpen door KAAN Architecten.

CUBE Building

Het gebouw is in 2018 geopend, vierkant van opzet en met twee verdiepingen betrekkelijk laag, zoals verschillende andere gebouwen op de campus. Met het gebouw van 11.000 vierkante meter vloeroppervlak kan de universiteit de steeds groeiende studentenpopulatie beter faciliteren. Het nieuwe gebouw refereert aan het Cobbenhagengebouw, maar verschilt er toch wezenlijk van. Bedaux heeft in het oudste gebouw op de campus twee patio’s -binnentuinen - ingebed in het gebouw, verwijzend naar de binnentuinen van de klassieke oudheid en de Middeleeuwen – waar de tuin een plaats was voor studie en reflectie. Ook bij Kaan spelen patio’s een grote rol. Echter, zijn gebouw lijkt eerder op te gaan in de natuurlijke omgeving dan dat ernaar verwezen wordt. Dat wordt bewerkstelligd doordat de grote glazen wanden zicht bieden op niet alleen de kleine patio’s, maar ook op het groen van de campus zelf. Het gebouw van Bedaux wordt weleens kloosterlijk genoemd, vanwege de beslotenheid, de lange gangen en de stemmige lichtinval. CUBE daarentegen is veel opener van aard, de binnenwereld en buitenwereld lopen permanent in elkaar over. Het gebouw is een metafoor voor transparantie, wat van het aloude, eerder kloosterlijke Cobbenhagengebouw niet gezegd kan worden.

CUBE heeft grote en kleine collegezalen, werkplekken en state-of-the art faciliteiten voor ongeveer 2500 studenten en docenten. De gangen en hallen zijn, net als in het oudste gebouw, breed en hoog, maar aanmerkelijk lichter. Van de bouw bestaan opnames. Op verschillende plekken in het gebouw is een kunstwerk aangebracht van kunstenares Sigrid Calon, met als naam “Weaving Character”. Het verwijst naar een beginsel uit de onderwijsvisie, waarin naast kennisoverdracht en vaardighedenonderwijs ook aandacht wordt besteed aan karakterontwikkeling.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.