Simon Building

Simon building

Simon building is in 1975 opgeleverd en (opnieuw) een ontwerp van architect Jos. Bedaux, in opdracht van het ministerie van Landbouw.

Tilburg University Simon building

Dit Rijkskantorengebouw werd destijds gebouwd als werkgelegenheidsproject, in de crisistijd van de jaren zeventig. De onderbouw achter de dragende kolommen is, met zijn zwart geschilderde muren en glas dat volledig vlak gedetailleerd is, erg markant en heeft net als de golvende dakopbouw onmiskenbare trekken van de door Bedaux bewonderde Le Corbusier. Onder de laagbouw zit een atoomvrije kelder, als bestuurspost ingericht. Indien Tilburg getroffen zou worden door een atoombom kon hier het bestuur van de stad onderduiken

Een belangrijk deel van TSB is sinds 2016 gehuisvest in het gebouw dat nu zijn naam ontleent aan Herbert A. Simon (1916-2001), een Amerikaanse duizendpoot die in 1978 de Nobelprijs voor economie won. In de hal is op de muur een portret en een uitspraak van Simon te vinden: “One finds limits by pushing them”.

Aan de oorspronkelijke functie herinnert nog het kunstwerk van Niel Steenbergen dat voor het gebouw is geplaatst, waarin de vitale rol van de natuur voor de mens het onderwerp is. In de collegezaal op de begane grond bevindt zich een muurreliëf waar natuur en het agrarisch karakter van de omgeving eveneens het thema vormen. Het is van de hand van Luc van Hoek. Van dezelfde kunstenaar werd in het voorjaar van 2018 een beeld tegen de buitengevel bevestigd, dat eerder een plaats had tegen het gebouw van de toenmalige Kamer van Koophandel aan het Reitseplein. Hierin wordt opnieuw verwezen naar de landbouw - met een korenaar - en naar de textiel die voor Tilburg zo'n belangrijke rol heeft gespeeld.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.