Alumni afstudeerceremonie

Universitaire lerarenopleidingen Tilburg University

Heb jij een passie voor het overdragen van kennis? En wil je middelbare scholieren helpen om hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen? De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg biedt opleidingen en modules waarmee je na je bachelor of master een eerstegraads lesbevoegdheid of een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid kunt halen. Hiermee kun je aan de slag als leraar in het voortgezet onderwijs.

100%
garantie op een stageplaats na toelating

(let op de aanmelddeadline)

45
eerstegraads docenten studeren er gemiddeld jaarlijks bij ons af

Statistieken diploma's 2015-2018

83%
van de alumni vindt binnen 2 maanden een baan

Nationale Alumni Enquête 2018 | n = 18

Eerstegraads lerarenopleiding

Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven in alle klassen van de havo en het vwo.

Je bent ook bevoegd om les te geven in het vmbo, het beroepsonderwijs, volwassenen-educatie en het praktijkonderwijs, maar daar zijn onze opleidingen niet op gericht.

Voor studenten met een universitaire master

De educatieve post-master is een opleiding die je volgt na afronding van een universitaire master. Hiermee haal je in 1 jaar een onderwijsbevoegdheid als eerstegraads docent.

Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens een stage direct in praktijk brengt.

Je hebt keuze uit de volgende post-masters:

Algemene Economie (1 jaar)  

Filosofie (1 jaar)   

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (1 jaar)  

Management en Organisatie (Bedrijfseconomie) (1 jaar)  

Nederlands (1 jaar)   

Voor studenten met een universitaire bachelor of een hbo-bachelor

Onze educatieve masters zijn toegankelijk voor studenten  met een universitaire bachelor of hbo-bachelor* en duren 2 jaar.

Door de combinatie van didactische & onderwijsgerichte vakken, een stage én inhoudelijke vakken word je opgeleid tot eerstegraads docent en behaal je ook op vakinhoudelijk gebied een masterniveau.

Je kunt kiezen uit de volgende masters:

Godsdienst en Levensbeschouwing (2 jaar)  

Nederlands (2 jaar)   

*studenten met een hbo-bachelor volgen altijd eerst een premasterprogramma

Tweedegraads lerarenopleiding

Met een beperkte tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo.

Je bent ook bevoegd om les te geven in de theoretische leerweg van het vmbo, maar daar zijn onze opleidingen niet op gericht. 

Voor studenten met een universitaire bachelor (of master)

Je kunt een educatieve module volgen als je een universitaire bachelor of master hebt afgerond. Daarmee haal je binnen een half jaar een beperkte onderwijsbevoegdheid als tweedegraads docent. 

De modules bestaan uit didactische vakken en een stage. Na afronding van een educatieve module ontvang je geen diploma maar een certificaat.

Je kunt de volgende educatieve modules volgen:

Educatieve Module Filosofie (0,5 jaar)  

Educatieve Module Nederlands (0,5 jaar)

Waarom een universitaire lerarenopleiding bij Tilburg University?

  • Door de samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) - koepelorganisatie van een groot aantal middelbare scholen in Noord-Brabant - is een stageplaats gegarandeerd.
  • Omdat er in het middelbaar onderwijs een grote vraag is naar universitair geschoolde docenten, biedt een universitaire lerarenopleiding een sterke positie op de arbeidsmarkt
  • Anders dan bij de meeste masteropleidingen betaal je - ook als je al een masterdiploma op zak hebt - voor een lerarenopleiding nog steeds het wettelijk collegegeldtarief, dat veel lager is dan het instellingstarief. Dit geldt alleen als je reeds behaalde master géén educatieve master is. Voor de educatieve modules betaal je de helft van het wettelijk collegegeldtarief.

In deeltijd een lerarenopleiding volgen

De opleidingen en modules die wij bieden zijn in principe voltijdprogramma’s. Dat neemt niet weg dat er mogelijkheden zijn om de lerarenopleiding te combineren met een baan*.

Wil jij de lerarenopleiding combineren met een baan? Dan is dit ons advies:

  • Ga na of je op basis van jouw vooropleiding toelaatbaar bent. De Toelatingscommissie beoordeelt dit nadat je je voor een opleiding of module hebt aangemeld.
  • Plan een afspraak met de onderwijscoördinator. Doe dit zodra je positief bericht hebt ontvangen van de Toelatingscommissie. Het plannen van een afspraak verloopt via onze Student Desk. De onderwijscoördinator kan samen met jou bekijken of de combinatie werk-studie (en stage) voor jou haalbaar is, en hoe lang je dan over de opleiding zult doen.

* Ter indicatie: zou je een van onze post-masters willen combineren met een baan, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om de studielast te spreiden over twee jaar in plaats van een jaar. Je moet dan wel ten minste anderhalve dag per week beschikbaar zijn voor het volgen van onderwijs + een dag (of twee halve dagen) per week voor de stage.

Toelaatbaarheid

De toelatingseisen verschillen per programma of module. Meer informatie vind je bij de webpagina's van de betreffende master of module.

Online Master Open dag

Neem deel aan onze Online Master Open dag op 14 november

  • Kom meer te weten over de verschillende (pre-)masterprogramma's
  • Krijg praktische informatie over de toelating en studeren in Tilburg
  • Chat live met onze docenten, studenten en studieadviseurs
Meer over de Online Master Open dag