Tilburg University logo statue

Diensten: University Services

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven divisies.

 • Academic Services
  De divisie van Academic Services is onderverdeeld in vier units: Onderwijs, Onderzoek, Impact en Strategic Projects. 
 • Marketing & Communication
  De divisie Marketing & Communication richt zich enerzijds op de werving van nationale en internationale studenten voor alle opleidingen van Tilburg University, en anderzijds op de profilering van de universiteit naar alle interne en externe stakeholders van de universiteit.
 • Human Resources
  Human Resources levert een belangrijke bijdrage door het management in de lijn te ondersteunen bij het voeren van goed personeelsmanagement.
 • Finance & Control
  De missie van Finance & Control is om binnen het gekozen besturingsconcept en met oog voor externe ontwikkelingen, kansen, risico’s en relevante wet- en regelgeving door middel van de financiële bedrijfsvoering het College van Bestuur, de decanen, het management en de medewerkers te ondersteunen bij het realiseren van de strategische doelstellingen en de primaire activiteiten onderwijs, onderzoek en valorisatie.
 • Library & IT Services
  De divisie Library & IT Services is een partner bij het realiseren van instellingsdoelen op het gebied van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. LIS stelt zich daarbij op als dienstverlener en adviseur.
 • Facility Services

  De hoofdprocessen van de divisie Facility Services zijn: werkplekbeheer, studentwerkplekbeheer, gebouwbeheer, campusontwikkeling en campusbeheer, sportvoorzieningen, documentbeheer en logistiek, de secretariële en managementondersteuning van faculteiten en divisies, het beheer van schoonmaak, catering, beveiligingsdiensten, BHV, ARBO en milieu, inkoop- en contractbeheer.

 • Executive Services
  Executive Services levert ondersteuning aan het College van Bestuur en de Medezeggenschap. Daarnaast worden hier de juridische ondersteuning en de interne auditing voor de universiteit uitgevoerd.