Tilburg University logo statue

Stichtingsbestuur

Tilburg University is een zogenaamde 'bijzondere universiteit'. Anders dan de openbare universiteiten, valt Tilburg University onder een privaatrechtelijke stichting. Het stichtingsbestuur functioneert als Raad van Toezicht en bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit.

Samenstelling stichtingsbestuur

  • Dhr. Mr. H. Reumkens (voorzitter)
  • Mw. M.R. Leijten
  • Dhr. prof. dr. G.J. van den Berg
  • Dhr. J.H.P.M. van Lange
  • Mw. prof. dr. E. Demerouti

Contact

Meer informatie is verkrijgbaar bij: