Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. De rector magnificus is verantwoordelijk voor het onderzoek en onderwijs en de voorzitter voor de algemeen bestuurlijke zaken. Op de webpagina Portefeuilles College van Bestuur vindt u een compleet overzicht. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur


Koen Becking

Dr. K.M. (Koen) Becking

Voorzitter College van Bestuur

'De buitenwereld wordt steeds belangrijker voor de universiteit, ook voor onze geldstromen. Dus moeten wij ons steeds vaker de vraag stellen wat wij voor die samenleving kunnen betekenen. Zonder onze ziel aan het bedrijfsleven te verkopen, want onafhankelijkheid is cruciaal in de wetenschap (...)'

Bekijk de volledige visie en het profiel van Koen Becking

Contact

Emile Aarts

Prof. dr. E.H.L. (Emile) Aarts

Rector magnificus

'Het is de taak van onze universiteit om jong talent op te leiden tot onafhankelijke denkers die in staat zijn de toekomst van onze samenleving vorm te geven. Om hieraan inhoud te geven moeten we niet alleen via onderwijs kennis overdragen aan onze studenten, maar moeten we hun ook leren via onderzoek deze kennis uit te breiden en middels valorisatie in waarde om te zetten.'

Bekijk de volledige visie en het profiel van Emile Aarts

Contact