Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Het Tilburgse Onderwijsprofiel

Kennis Kunde Karakter

Tilburg University wil kundige, zelfbewuste en betrokken academici opleiden, die de samenleving begrijpen en daarin een rol van betekenis willen spelen, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.

De onderwijsvisie en het onderwijsprofiel van Tilburg University rusten op drie pijlers: kennis, kunde én karakter. Een student die hiervoor openstaat, gaat verder door het leven als een TiU-shaped professional.

Lees meer over

Nieuws


Aswin van Oijen

Aswin van Oijen: “Ik vind het een enorm privilege om jonge mensen te mogen onderwijzen en met hen samen te werken.”

Aswin van Oijen staat met beide benen stevig in het Tilburgse universitaire onderwijs. Met veel passie maakt hij studenten al jaren wegwijs in de wereld van strategisch management. Daarnaast vervult hij vele taken op het terrein van onderwijsontwikkeling en –management bij Tilburg School of Economics and Management. Dat leverde hem in 2016 een finale plek op in de landelijke ‘Docent van het Jaar’-verkiezing van het ISO. Reden temeer om hem eens aan de tand te voelen over zijn visies op het onderwijs en zijn gedachten over het nieuwe Tilburgs onderwijsprofiel. We leggen hem een paar stellingen voor en we vragen hem naar zijn stijl van lesgeven.TILT Law Clinics

Law clinics: van Mirror Room tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Het vak Law clinics wordt binnen de Tilburg Law School al een aantal jaren verzorgd en een flink aantal studenten, organisaties en wetenschappers heeft hier al aan deelgenomen en een bijdrage aan geleverd. Tijdens deze praktische onderzoeksprojecten doen de studenten voor enkele maanden een maatschappelijk relevant onderzoek. Ze onderzoeken vraagstukken die afkomstig zijn van overheidsorganisaties, advocatuur, ngo’s en commerciële bedrijven. Studenten vinden de law clinics vaak erg waardevol en leerzaam in aanvulling op hun studie. Het geeft hen kans hun geleerde kennis en vaardigheden toe te passen op maatschappelijke relevante onderwerpen. Daarmee sluiten de law clinics uitstekend aan bij de uitgangspunten van het Tilburgse Onderwijsprofiel.


TEP Talk Meindert Flikkema: De universiteit als baken van humaniteit

Meindert Flikkema was tijdens Night University de eerste spreker in de reeks TEP Talks die de Projectgroep Implementatie Tilburg Educational Profile (TEP) de komende tijd gaat organiseren. Deze econometrist aan de VU en winnaar van vele onderwijsprijzen, kreeg 13 minuten de tijd om zijn licht te laten schijnen op de toekomst van het universitaire onderwijs.


Erik de Bruijn

Erik de Bruijn: "Een onderneming kan een ideale leeromgeving zijn"

3D-printerproducent Ultimaker is in zes jaar tijd gegroeid naar bijna 40 miljoen euro omzet, met klanten als Airbus, Tesla, VW en Apple. Mede-eigenaar Erik de Bruijn legde de basis voor zijn bedrijf bij Tilburg University.Vlog Student Sunday Heagbetus: ‘Karakter is bepalend voor ons menszijn.’

Het vermogen om goed afgewogen keuzes te maken is tekenend voor ons karakter. Het belang van goede karaktervorming wordt bovendien extra duidelijk wanneer het individu onder grote druk, verleiding of stress staat. De keuzes die we maken in moeilijke en uitdagende omstandigheden definiëren ons als mens, vertelt Sunday Heagbetus in deze vlog.

Lees meer


Joshua Paas

Student Joshua Paas: "Studenten moeten leren reflectief en kritisch te zijn."

Liberal Arts student Joshua Paas is zich door zijn lidmaatschap bij debatvereniging Cicero steeds meer bewust geworden van maatschappelijke en politieke vraagstukken. Paas is van mening dat de universiteit een belangrijke taak heeft om haar studenten te faciliteren en te begeleiden om de juiste kennis, vaardigheden en (morele) overtuigingen te ontwikkelen.De levenslessen van Ellen Dreezens: Hoe karaktervorming jou en de wereld verbetert

Zie je studie als een ervaring en niet als een diploma dat je koopt, maak oprechte verbinding met mensen en geef ze iets van jezelf - een glimlach, compliment of kleinigheid - en, wees je eigen held. Ellen Dreezens, docent Liberal Arts and Sciences, deelt haar levenslessen en advies in haar Last Lecture. Over karaktervorming en hoe je je eigen leven en dat van anderen een beetje beter maakt.