Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Het Tilburgse Onderwijsprofiel

Kennis Kunde Karakter

Tilburg University wil kundige, zelfbewuste en betrokken academici opleiden, die de samenleving begrijpen en daarin een rol van betekenis willen spelen, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.

De onderwijsvisie en het onderwijsprofiel van Tilburg University rusten op drie pijlers: kennis, kunde én karakter. Een student die hiervoor openstaat, gaat verder door het leven als een TiU-shaped professional.

Lees meer over

Nieuws2nd Brabant Robot Challenge

2e Brabant Robot Challenge

De finale van de Brabant Robot Challenge (BRC) is gestreden en daarmee is de tweede editie inmiddels een voltooid feit. Alweer zo’n drie jaar geleden werd het initiatief in gang gezet door hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University, die met behulp van promovendus Robbert Coenmans de interdisciplinaire leergang ontwikkelde. Inmiddels is een groeiend netwerk van onderwijsinstellingen en organisaties aan de BRC verbonden. Praktische uitdagingen die robotica met zich meebrengt worden in deze challenge onder de loep genomen.

Lees meer


winners JADS wildlife hackaton

Hackathon: Data science als wapen tegen stropers

Tijdens de JADS Wildlife Hackathon werden studenten uitgedaagd oplossingen aan te dragen om de stroperij op wilde dieren in Afrika een halt toe te roepen. Studenten kregen de beschikking over grote hoeveelheden data afkomstig uit een wildlife park, gegenereerd door verschillende in het park geplaatste sensoren, drones en bij de dieren aangebrachte halsbanden. De uitdaging: hoe detecteer je stropers met deze (real-time) gegevens? Joshe Klaver, Belle de Veer, Maurice Peters en Daan Marechal - allen masterstudenten BAOR (Business Analytics and Operations Research) aan Tilburg University - kwamen met de winnende oplossing. Zij vertellen hun verhaal.TEP Talk Josette Dijkhuizen: Waar meer dan in ondernemerschap komen kennis, kunde en karakter naar voren?

Velen kennen de grote ondernemers als Richard Branson en Elon Musk, maar wie kent Ziad en Saba? Josette Dijkhuizen neemt jullie mee naar een onbekende groep ondernemers die hun kennis, kunde en karakter inzetten voor een eigen bedrijf en het welzijn van hun gemeenschap.Aswin van Oijen

Aswin van Oijen: “Ik vind het een enorm privilege om jonge mensen te mogen onderwijzen en met hen samen te werken.”

Aswin van Oijen staat met beide benen stevig in het Tilburgse universitaire onderwijs. Met veel passie maakt hij studenten al jaren wegwijs in de wereld van strategisch management. Daarnaast vervult hij vele taken op het terrein van onderwijsontwikkeling en –management bij Tilburg School of Economics and Management. Dat leverde hem in 2016 een finale plek op in de landelijke ‘Docent van het Jaar’-verkiezing van het ISO. Reden temeer om hem eens aan de tand te voelen over zijn visies op het onderwijs en zijn gedachten over het nieuwe Tilburgs onderwijsprofiel. We leggen hem een paar stellingen voor en we vragen hem naar zijn stijl van lesgeven.TILT Law Clinics

Law clinics: van Mirror Room tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Het vak Law clinics wordt binnen de Tilburg Law School al een aantal jaren verzorgd en een flink aantal studenten, organisaties en wetenschappers heeft hier al aan deelgenomen en een bijdrage aan geleverd. Tijdens deze praktische onderzoeksprojecten doen de studenten voor enkele maanden een maatschappelijk relevant onderzoek. Ze onderzoeken vraagstukken die afkomstig zijn van overheidsorganisaties, advocatuur, ngo’s en commerciële bedrijven. Studenten vinden de law clinics vaak erg waardevol en leerzaam in aanvulling op hun studie. Het geeft hen kans hun geleerde kennis en vaardigheden toe te passen op maatschappelijke relevante onderwerpen. Daarmee sluiten de law clinics uitstekend aan bij de uitgangspunten van het Tilburgse Onderwijsprofiel.


Erik de Bruijn

Erik de Bruijn: "Een onderneming kan een ideale leeromgeving zijn"

3D-printerproducent Ultimaker is in zes jaar tijd gegroeid naar bijna 40 miljoen euro omzet, met klanten als Airbus, Tesla, VW en Apple. Mede-eigenaar Erik de Bruijn legde de basis voor zijn bedrijf bij Tilburg University.Vlog Student Sunday Heagbetus: ‘Karakter is bepalend voor ons menszijn.’

Het vermogen om goed afgewogen keuzes te maken is tekenend voor ons karakter. Het belang van goede karaktervorming wordt bovendien extra duidelijk wanneer het individu onder grote druk, verleiding of stress staat. De keuzes die we maken in moeilijke en uitdagende omstandigheden definiëren ons als mens, vertelt Sunday Heagbetus in deze vlog.

Lees meer


Joshua Paas

Student Joshua Paas: "Studenten moeten leren reflectief en kritisch te zijn."

Liberal Arts student Joshua Paas is zich door zijn lidmaatschap bij debatvereniging Cicero steeds meer bewust geworden van maatschappelijke en politieke vraagstukken. Paas is van mening dat de universiteit een belangrijke taak heeft om haar studenten te faciliteren en te begeleiden om de juiste kennis, vaardigheden en (morele) overtuigingen te ontwikkelen.Alumnus Simon Korthout:

"Waar ik blij van word is met thema’s als duurzaamheid aan de slag te gaan en voor opdrachtgevers te werken die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Het is fantastisch dat ik daar aan kan bijdragen.”