Students walking in the Koopmans building

Library & IT Services

De divisie Library & IT Services (LIS) is een partner bij het realiseren van instellingsdoelen op het gebied van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. LIS stelt zich daarbij op als dienstverlener en adviseur.

LIS is verantwoordelijk voor de fysieke en de digitale bibliotheek, de digitale leer- en werkomgeving, de studielandschappen, de IT-infrastructuur inclusief AV-voorzieningen en het Brabants cultureel erfgoed. Vanuit die positie biedt LIS moderne voorzieningen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en de wetenschappelijke informatievoorziening en moderne diensten ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek.

Organisatie

De divisie bestaat uit vijf afdelingen:

 • Onder Library vallen Collection Management en Research Support. Collection Management verzorgt het beheer van de fysieke en digitale collecties, van acquisitie en catalogisering tot uitleen en het beheer van de depots op de campus. Research Support draagt zorg voor het verwerven en aanbieden van wetenschappelijke informatie, zorgt voor de registratie en ontsluiting van wetenschappelijke output (publicaties en onderzoeksdata), is aanspreekpunt voor Open Access, en is informatiepunt voor vraagstukken op het gebied van auteursrechten.
 • De Brabant-Collectie beheert in opdracht van de provincie Noord-Brabant een omvangrijke erfgoedcollectie gericht op de geschiedenis en de ontwikkeling van Brabant. Zie www.brabantcollectie.nl voor meer informatie.

 • Bij Information Technology wordt het technische en applicatiebeheer voor IT- en AV-voorzieningen voor Tilburg University uitgevoerd en ondersteund. Het bestaat uit de teams:
  • IT Support
  • Development
  • Application & Services Management
  • AV Support
  • IT Infrastructure
  • IT Workspace
  • UvT-CERT (een virtueel team)
 • Project & Information Management met als kerntaken het uitvoeren en begeleiden van projecten met een flinke IT-component (projectmanagement en projectleiding), procesoptimalisatie en informatiemanagement.
 • Univers