Students walking in the Koopmans building

Executive Services

Executive Services levert ondersteuning aan het College van Bestuur en de Medezeggenschap. Daarnaast worden hier de juridische ondersteuning en de interne auditing voor de universiteit uitgevoerd.

Organisatie

De divisie bestaat uit drie afdelingen:

  • Secretariaat: hieronder vallen de pedel en de bestuurssecretarissen, de ondersteuning voor de Universiteitsraad en het Lokaal Overleg, en de secretariële ondersteuning voor het College van Bestuur en voor het College voor Promoties.
  • Legal Affairs
  • Internal Auditing: aansturing rechtstreeks door Voorzitter van het College van Bestuur.

Leidinggevende Executive Support