Universiteitsraad

Divisie Executive Services

Executive Services levert ondersteuning aan het College van Bestuur en de Medezeggenschap. Daarnaast worden hier de juridische ondersteuning en de interne auditing voor de universiteit uitgevoerd.

Organisatie

De divisie bestaat uit drie afdelingen:

  • Secretariat
    hieronder vallen de pedel en de bestuurssecretarissen, de ondersteuning voor de Universiteitsraad en het Lokaal Overleg, en de secretariële ondersteuning voor het College van Bestuur en voor het College voor Promoties.
  • Legal Affairs
    verzorgt de juridische advisering van het College van Bestuur en van de directies van faculteiten en divisies
  • Internal Auditing
    aansturing rechtstreeks door Voorzitter van het College van Bestuur.

Leidinggevende Executive Services