Students Tilburg University

Studeren met een psychische beperking

Er zijn veel verschillende psychische aandoeningen met elk hun eigen kenmerken en gevolgen. Voorbeelden van psychische functiebeperkingen zijn: AD(H)D, faalangst, depressiviteit, een persoonlijkheidsstoornis als borderline, Asperger syndroom (een autistische stoornis). Deze aandoeningen kunnen depressieve klachten, contactproblemen, problemen met samenwerken, met plannen en organiseren of ernstige vormen van stress of angsten veroorzaken.

Studenten die hier last van hebben, kunnen naast bovengenoemde verschijnselen ook te maken hebben met energieproblemen. Net als de meeste kenmerken van psychische problemen, zijn energieproblemen niet zichtbaar. Dit kan tot extra problemen leiden bij het studeren.

Voor een overzicht met mogelijke voorzieningen ga je naar de pagina voorzieningen.

Voor ondersteuning en informatie over bepaalde voorzieningen kun je je wenden tot de volgende mensen:

  • Wil je een gesprek aangaan met een studentenpsycholoog? Kijk dan op deze website voor meer informatie en het aanmeldfomulier.
  • De onderwijscoördinator bekijkt samen met jou welke aanpassingen jij nodig hebt op het gebied van onderwijsvoorzieningen en studeren. Vanzelfsprekend zijn deze gesprekken ook op vertrouwelijke basis.
  • Verwacht je studievertraging op te lopen naar aanleiding van je psyschische functiebeperking, meld dit dan bij de studentendecaan.

Vragen?

Heb je vragen over voorzieningen, wil je advies over regelingen of praktische tips hoe je je studie kunt inrichten als je last hebt van een beperking? Neem dan contact op met de onderwijscoördinator van jouw faculteit!