Zero Hunger Lab

Enhance: Cost of Diet

Meer dan 2 miljard mensen kennen geen voedselzekerheid. Hoe kunnen we allemaal van voldoende voedsel worden voorzien, vooral in tijden van wereldwijde nood of hongersnood? Met gebruik van AI en Big Data en in nauwe samenwerking met het World Food Program, de Johns Hopkins University en Capgemini, wil het Zero Hunger Lab deze vragen beantwoorden met Project ENHANCE: Environment, Nutrition and Health Analytics for National, Consumer and Emergency diets.

Het grootste probleem van ondervoeding is vaak de economische situatie van een mens of gezin. In 2015 schatte de Wereldbank dat meer dan 700 miljoen mensen van minder dan 1,90 dollar per dag leven. Hoewel het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gelukkig vermindert, moet er nog meer worden gedaan om het een halt toe te roepen. Met een laag inkomen, kunnen mensen zich geen gezond en voedzaam voedsel veroorloven dat hun lichaam nodig heeft. Dit is vooral het geval voor mensen met bepaalde voedingsbehoeften, bijvoorbeeld met betrekking tot hun leeftijd of fysieke activiteit.

Cost of Diet: het samenstellen van de meest geschikte voedselmand

Cost of Diet (CoD) is bestaande gratis software die oorspronkelijk is ontwikkeld door Save the Children. Het selecteert voor een huishouden de goedkoopste set van (lokale) voedingsmiddelen - en hun hoeveelheden - die voldoen aan bepaalde voedingsspecificaties. Bij het samenstellen van deze voedselmand wordt met veel andere factoren rekening gehouden, zoals lokale voedselvoorkeuren of voedingsgewoonten.

Uitbreiden naar een robuuster model

Zero Hunger Lab gaat het onderliggende softwaremodel van Cost of Diet uitbreiden. Twee voedselmanden kunnen qua voedingswaarde vergelijkbaar zijn, maar kunnen enorm verschillen in het uitputten van fossielen, watergebruik of landgebruik. ZHL houdt daarnaast rekening met mogelijke schommelingen in voedselprijzen.

Verwachte resultaten

De Cost of Diet-software kan worden gebruikt om vragen te beantwoorden zoals: "Hoeveel geld is er nodig om alle ondervoede gezinnen in een bepaalde regio of land voldoende voedsel te geven om aan hun voedingsbehoeften te voldoen?"

Zodra ZHL erin slaagt het onderliggende model van Cost of Diet robuuster te maken, levert dat een voedselmand op die beter bestand is tegen plotselinge prijsschommelingen. Dit maakt het waarschijnlijker dat individuen of huishoudens nog steeds dezelfde (of een enigszins vergelijkbare voedzame) voedselmand kunnen betalen wanneer prijzen veranderen.

Bovendien weten we dat voedselbeslissingen ook invloed hebben op ons milieu. Wanneer de Cost of Diet-software ook de negatieve impact op het milieu minimaliseert (zonder de ontvangers te negeren), geeft dat een duurzamere oplossing. Al met al zal het verbeteren van de software beleidsmakers veel betere inzichten opleveren.

Partners

In het project ENHANCE: Environment, Nutrition and Health Analytics for National, Consumer and Emergency diets werkt het Zero Hunger Lab nauw samen met:

  •  het World Food Programme
  • het Center for a Livable future (John Hopkins)
  • Capgemini

Project ENHANCE: The Tech4PositiveFutures entry

Contact