Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Executive Services

Executive Services levert ondersteuning aan het College van Bestuur en de Medezeggenschap. Daarnaast worden hier de juridische ondersteuning en de interne auditing voor de universiteit uitgevoerd.

Organisatie

De divisie bestaat uit drie afdelingen:

  • Secretariaat: hieronder vallen de pedel en de bestuurssecretarissen, de ondersteuning voor de Universiteitsraad en het Lokaal Overleg, en de secretariële ondersteuning voor het College van Bestuur en voor het College voor Promoties.
  • Legal Affairs
  • Internal Auditing: aansturing rechtstreeks door Voorzitter van het College van Bestuur.
Organogram Executive Support

Directeur en secretariaat

Secretaris van de universiteit

Hensberg, R.V.A. van
Name drs. R.V.A. (Rob) van Hensberg
Division Executive Support
Management, Staff and Support
Position Secretaris van de Universiteit
Room C 1
Phone +31 13 466 8346
E-mail r.v.a.vanhensberg@tilburguniversity.edu

Secretariaat

Dreijer-van Oldenbeek, A.M.T.
Name A.M.T. (Anne-Marie) Dreijer-van Oldenbeek
Division Facility Services
Managementsup Services - Schools
Position Secretaresse
Room C 2
Phone +31 13 466 2681
E-mail a.m.t.dreijer@tilburguniversity.edu
Wayers, J.A.
Name J.A. (Jacqueline) Wayers
Division Facility Services
Managementsup Services - Schools
Position Secretaresse
Room C 13A
Phone +31 13 466 2230
E-mail j.a.wayers@tilburguniversity.edu