windmolen

Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen Brede welvaart

Onze samenleving heeft te maken met indringende maatschappelijke vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat we op een sociale en slimme wijze werken aan een samenleving die ook voor de volgende generaties inclusief en duurzaam is? Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen op de juiste plek kunnen werken? Hoe zorgen we voor welzijn voor de inwoners zonder over de grenzen van onze planeet te gaan?
Met als motto ‘Understanding society’, wil Tilburg University vooroplopen bij het vinden van antwoorden op deze complexe maatschappelijke veranderingen. Want doorbraken in wetenschappelijke kennis en maatschappelijke interventies ontstaan indien we in co-creatie met diverse samenwerkingspartners en vanuit verschillende disciplines naar nieuwe oplossingen zoeken.

Interdisciplinaire onderzoeksthema’s

De interdisciplinaire onderzoeksthema’s waar de universiteit zich extra op gaat inzetten de komende jaren zijn de duurzaamheidstransitie, ongelijkheid en welzijn & gezondheid. Waarbij brede welvaart als thematische leidraad fungeert. Brede welvaart gaat over wat het leven waardevol maakt en niet alleen de kwaliteit van leven in het hier en nu maar ook de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld (CBS). Binnen de universiteit zijn in samenwerking met externe partners academische werkplaatsen opgezet om kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan oplossingen voor bovenstaande maatschappelijke thema’s. Kenmerkend voor deze academische werkplaatsen is dat er meerjarig, interdisciplinair en vanuit een gezamenlijke ambitie met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen in co-creatie wordt samengewerkt.  

De Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen bouwt voort op het Impact Programma dat liep van 2018-2021 en als doel had het impact-denken en -doen op Tilburg University verder vorm te geven. Lees meer over het Impactprogramma.

Ontdek meer over de academische werkplaatsen en schrijf je in voor de nieuwsbrief Brede welvaart om op de hoogte te blijven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Lees hier de laatste versie