Tillburg University Magazine

Community Klimaat en Energietransitie

Om de klimaatverandering af te remmen en de energietransitie te versnellen, moeten energie- en klimaatdoelen vertaald worden in concrete acties op internationaal, Europees, nationaal en regionaal niveau. Samen met maatschappelijke partners werkt Tilburg University aan het realiseren van die acties.

Multidisciplinair onderzoeksnetwerk

De Climate & Energy Transition Research Community van Tilburg University verbindt klimaat- en energie-onderzoekers uit de sociale wetenschappen, rechtswetenschappen, economie en geesteswetenschappen, om zowel het wetenschappelijk onderzoek als de samenwerking met maatschappelijke partners te verrijken. Samen kunnen we de samenleving meer energie geven voor een duurzame toekomst.

Hoofdonderzoekers