Bel in geval van persoonlijke, mentale of emotionele problemen de hulplijn van Tilburg University op +31 (0)6 - 2877 1262

In geval van nood

Wat te doen in geval van nood en bij ernstige acute problemen.

 • In acute, levensbedreigende situaties; bel 112.
 • Bij gedachten aan zelfdoding; bel 0800-0113 of chat via 113.nl. Deze dienst is 24/7 bereikbaar, anoniem en vertrouwelijk. Ook voor advies. 

Kies welke situatie van toepassing is:

Ik ben een student en heb met spoed hulp nodig

Wanneer je ernstige persoonlijke (psychologische of psychosociale) problemen ervaart, is het belangrijk actie te ondernemen om je veiligheid en welzijn te waarborgen. Je welzijn is belangrijk en er zijn mensen en diensten beschikbaar om je te helpen.

Alarmnummer 

Als je meent dat je in gevaar bent of in een levensbedreigende situatie verkeert, bel dan het alarmnummer 112. Bijvoorbeeld wanneer je onmiddellijk medische hulp nodig hebt, in geval van brand maar ook als je getuige bent van een misdrijf. 

Gedachten aan zelfmoord

Heb je gedachten aan zelfmoord? Praat erover. 
Bel 0800-0113 of chat via 113.nl (24/7 bereikbaar). Anoniem en vertrouwelijk.

Huisarts

Neem altijd contact op met jouw huisarts als:

 • je medische hulp (medicatie) of advies nodig hebt 
 • je specialistische hulp nodig hebt 
 • wanneer de problemen die je ervaart zo ernstig zijn dat je dezelfde dag of week nog hulp nodig hebt. 
 • als jouw klachten al lange tijd duren (meer dan een jaar)  
 • wanneer je voor een langere tijd hulp nodig hebt (meer dan 5 gesprekken)

Huisartsenzorg buiten kantoortijden 

Heb je direct huisartsenzorg nodig buiten kantoortijden (na 17.00u en in de weekenden), dan kun je in geval van spoed terecht bij de huisartsenpost in de regio van jouw huisarts. In Tilburg is dat Huisartsenpost Tilburg. Deze is te bereiken via het telefoonnummer 085 - 53 60 300. Meer informatie over de huisartsenpost in Tilburg op deze website.

Wel of niet naar de huisarts 

Twijfel je of je naar de huisarts moet? Op thuisarts.nl vind je relevante informatie.

Nog geen huisarts (in Tilburg)  

Meer informatie en een overzicht van huisartsenpraktijken in Tilburg, vind je hier
Wanneer je geen praktijk kunt vinden die jou als nieuwe patiënt aanneemt en je wel acuut zorg nodig hebt, dan kun je als passant langsgaan bij een van de dichtsbijzijnde huisartsenpraktijken. Let op! Als passant langsgaan kan alleen wanneer er sprake is van niet-regelmatige en acute zorg. De huisarts moet dan zorg bieden, maar de passant wordt niet als patient bij deze huisartsenpraktijk ingeschreven. Er mag een passantentarief in rekening worden gebracht en deze moet je vaak direct betalen. Informatie over tarieven vind je op de website van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa).

Telefonische hulp voor studenten van Tilburg University

Bij persoonlijke, mentale of emotionele problemen is er voor studenten van Tilburg University een telefonische hulplijn; +31 (0)6 - 2877 1262. De hulplijn is bereikbaar van 08.00 tot 23.00 uur.

Studie-gerelateerde problemen

Soms kunnen zorgen over je studie ook aanleiding zijn tot psychische klachten. In dat geval kan het helpen om de zorgen die je hebt over je studie met iemand te delen, zoals de onderwijscoördinatorstudentendecaan, of studentenpsycholoog. Ga naar de Student Support Wegwijzer om te zien met wie je contact kunt opnemen voor informatie, advies of begeleiding. Het kan ook helpen om jouw zorgen te bespreken met een familielid, goede vriend of vriendin, een goede kennis, docentmentor of supervisor.

Andere problemen

De Sociaal Maatschappelijk Werker van Tilburg University is er voor hulp en ondersteuning bij problemen die jou hinderen in je studie, zoals bijvoorbeeld problemen met familie of binnen je relatie, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek, vervelende seksuele ervaringen, een ongeplande zwangerschap, financiele problemen, huisvesting, verliesverwerking.  
Let op! Wanneer je dringend hulp nodig hebt, neem dan éérst contact op met jouw huisarts.

Overige adviezen

Gebruik geen alcohol en/of drugs 

Deze kunnen psychische problemen veroorzaken en ze ook verergeren. 

Structuur en zelfzorg 

 • Breng regelmaat aan in je leven; probeer elke dag rond dezelfde tijd naar bed te gaan en op te staan. 
 • Verzorg jezelf, kleed je aan en eet drie keer per dag op vaste tijden een gezonde maaltijd.
 • Zorg voor voldoende beweging en ga regelmatig naar buiten. Bij voorkeur een half uur per dag. Lukt dit niet, begin dan met vijf minuten. Ga bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren. 
 • Zorgen voor meer of juist minder afleiding en activiteiten.

Praten helpt 

 • Neem contact op met iemand die je vertrouwt. Dit kan een vriend, buur, studiegenoot of medewerker van de universiteit zijn. Ook al zie je er tegenop, soms kan het delen van je gevoelens of zorgen opluchten, emotionele steun of begrip geven. 
 • Nederland heeft een vrijwilligersorganisatie genaamd "Luisterlijn" waar je 24/7 telefonisch contact mee kunt opnemen: 088 - 0767 000. E-mailen/chatten is ook mogelijk via de Luisterlijn
 • Online kun je anoniem deskundig advies krijgen, bijvoorbeeld via MIND
 • Speciaal voor jongeren tot 25 jaar is er: @ease. Hier kun je gratis, anoniem en zonder afspraak chatten of bellen. 
 • Ook voor jongeren tot 25 jaar is de Alles Oké? Supportlijn. Hier kun je elke dag tussen 14.00u en 22.00u gratis chatten of bellen.  
 • Voor een goed gesprek of luisterend oor kun je ook langsgaan bij het studentenpastoraat of een afspraak maken met de studentenpastor. Deze is toegankelijk voor alle studenten, ongeacht afkomst of religie. 
 • Vita Tilburg is een gemeenschap van Nederlandse en Internationale studenten en young professionals. Ze ontmoeten elkaar, bespreken vragen over welzijn en zingeving.  
 • Via Fameus kun je hulp krijgen van ervaringsdeskundigen (mensen die zelf een psychische aandoening -gehad- hebben) 

Ontspanning 

 • Beperk het gebruik van social media. Het is vaak ontspannener om op zoek te gaan naar andere activiteiten of hobby’s. 
 • Besteed tijd aan je oude hobby's, wees creatief. Ga bijvoorbeeld schilderen, muziek maken, muziek luisteren, schrijven of lezen. 
 • Het kan ook helpen om je gedachten en gevoelens op te schrijven.
 • Doe ontspanningsoefeningenmindfulness of meditatie. 
 • Zou je meer leuke dingen willen doen met leeftijdsgenoten, maar vind je dat moeilijk? Join us is er voor mensen tot 30 jaar. Ze brengen je in contact met leeftijdsgenoten. In real life of online.
Ik maak me ernstige zorgen over een student en wil met spoed iemand spreken

Wanneer je je (ernstige) zorgen maakt om een student, zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen om de situatie aan te pakken en hulp te genereren.

Alarmnummer 

Bel 112 in levensbedreigende en heterdaad situaties.

Bijvoorbeeld wanneer iemand onmiddellijk medische hulp nodig heeft, bij brand of wanneer er sprake is van een misdrijf.

 • Voor hulp op de campus, bel 013-466 2525 
 • Buiten de campus, bel 112 

Zorgen omtrent zelfmoord

Maak je je zorgen om iemand die mogelijk suïcidale gedachten heeft: neem dan contact op met 113 online.
Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. Deze dienst is 24/7 bereikbaar, anoniem en vertrouwelijk.
Let op! Neem in acute situaties altijd contact op met 112.

Raadpleeg de crisisprotocollen

Binnen de Tilburg University zijn er verschillende protocollen ontwikkeled voor het omgaan met calamiteiten. Deze protocollen zijn bekend bij de onderwijscoordinatoren, de campusbeveiliging, de studentendecanen, studentenpsychologen en hun leidinggevenden. 

Raadpleeg collega's

Ben je een onderwijsprofessional, deel je zorgen dan in vertrouwelijkheid met een collega of je leidinggevende. Het kan helpen om ervaringen te delen en advies te krijgen over hoe om te gaan met de situatie. Indien nodig kun je ook contact opnemen met een van de studentenpsychologen of studentendecanen. Zij kunnen de zorgen niet van jou overnemen, maar wel met je meedenken en jou helpen om de situatie het hoofd te bieden. 

Ga altijd uiterst zorgvuldig om met de privacy van de persoon waarover je je zorgen maakt: noem géén naam of andere persoonsgegevens. Alléén wanneer de persoon waarover je je zorgen maakt, jou gericht toestemming geeft óf een gevaar vormt voor zichzelf/anderen, kan dit een reden om persoonsgegevens te delen met een derde, bijvoorbeeld de huisarts.

Het delen van je zorgen en het organiseren van hulp, kan onverwacht veel tijd en aandacht in beslag nemen. Bedenk en bespreek (met collega's en leidinggevende) hoe je hiervoor ruimte in jouw agenda vrij kunt maken. Indien nodig, kun je enkele geplande afspraken of werkzaamheden verzetten of overdragen. 

Praat met de student

Als je een goede relatie hebt met de student, probeer dan een vertrouwelijk gesprek aan te gaan waarin je open bent over je bezorgdheid. Luister naar wat de student te zeggen heeft en bied een luisterend oor aan. Soms kan het belangrijk zijn om samen te bespreken welke personen voor de student belangrijk en vertrouwd zijn, zoals (een van de) ouders, een andere familielid, vriend(in), buurt- of studiegenoot, of iemand anders van de universiteit. Moedig de student aan om diens zorgen met belangrijke anderen te delen en hulp te gaan organiseren. Dit kun je eventueel samen doen of nabespreken.

Als je je zorgen maakt over de mentale gezondheid van de student, moedig deze dan aan om professionele hulp te zoeken. Bij de eigen therapeut als student al in behandeling is, anders via de huisarts. Je kunt jouw hulp aanbieden bij het vinden van een hulpverlener als dat nodig is.

Blijf betrokken. Ongeacht welke stappen je onderneemt, blijf ondersteunend en betrokken bij de student. Laat de student weten dat je om diegene geeft en bereid bent om te helpen waar het kan.

Huisarts

Laat de persoon in kwestie altijd contact op nemen met diens huisarts wanneer:

 • er medische hulp (medicatie) of advies nodig is
 • er specialistische hulp nodig is
 • de problemen zo ernstig zijn dat er dezelfde dag of week nog hulp nodig is.
 • de klachten al lang duren (meer dan een jaar) 
 • de persoon voor langere tijd hulp nodig hebt (meer dan 5 sessies)

Voor huisartsenzorg buiten kantoortijden (na 17.00u en in de weekenden) kan men in geval van spoed terecht bij de huisartsenpost in de regio van de eigen huisarts. In Tilburg is dat Huisartsenpost Tilburg. Deze is te bereiken via het telefoonnummer 085 - 53 60 300. Meer informatie over de huisartsenpost in Tilburg.

Twijfel je of de persoon in kwestie naar de huisarts moet? Op thuisarts.nl vind je relevante informatie.

Heeft de persoon in kwestie geen huisarts (in Tilburg)? Meer informatie over huisartsenpraktijken in Tilburg, vind je op hier.

Indien het niet lukt om een praktijk te vinden die nieuwe patiënten accepteert, dan kan de persoon in kwestie als passant langs gaan bij een van de dichtsbijzijnde huisartsenpraktijken. Let op: dit kan alléén wanneer er niet-regelmatige en acute zorg nodig is. In dat geval mag de zorg niet worden geweigerd. De huisarts mag een passantentarief in rekening brengen. Deze rekening moet je vaak direct betalen. Informatie over tarieven vind je op de website van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa).

Crisisdienst

De crisisdienst van GGz Breburg kan ingeschakeld worden bij crisissituaties waarbij met spoed psychiatrische hulp nodig is. Vaak gaat het hierbij om personen met psychoses of ernstige depressies met zelfmoordneiging, die acuut intensieve hulp nodig hebben. Direct ingrijpen is (medisch) noodzakelijk om direct gevaar voor de persoon zelf of de omgeving af te wenden. De crisisdienst borgt spoedeisende psychiatrische hulpverlening binnen 24 uur. Crisisinterventie is erop gericht iemand zo snel mogelijk te stabiliseren, zodat reguliere behandeling mogelijk wordt. Het inschakelen van de crisisdienst verloopt meestal via de huisarts.

Crisisinterventie team (CIT)

Het crisisinterventieteam is er voor álle inwoners en professionals uit de regio Hart van Brabant die te maken hebben met een crisissituatie of een persoon met zorgwekkend (verward) gedrag. Het kan hierbij gaan om personen die in geval van crisis geen beroep kunnen doen op een zorgverlener.  
Met een crisis wordt hier bedoeld: een veiligheidssituatie die niet kan wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend is. Het crisisinterventieteam is 24/7 bereikbaar via: 0800 – 8013. 

 • Is er geen acuut gevaar, dan geeft het CIT advies over passende vervolgacties. 
 • Is er wel sprake van een onveilige situatie, dan komt indien nodig een medewerker vanuit het CIT ter plaatse. 
 • Bij spoedeisende psychiatrische hulpverlening schakelt het CIT met de crisisdienst van GGz Breburg.
 • Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Overige hulp

Telefonische/online hulp

 • Voor studenten van Tilburg University die kampen met persoonlijke, mentale of emotionele problemen is er een telefonische hulplijn; +31 (0)6 - 2877 1262. De hulplijn is bereikbaar van 08.00 tot 23.00 uur .
 • Daarnaast is er in Nederland een vrijwilligersorganisatie genaamd "Luisterlijn" waar 24/7 telefonisch contact mee opgenomen kan worden: 088 - 0767 000. E-mailen/chatten is ook mogelijk via https://www.deluisterlijn.nl/.
 • Online is anoniem deskundig advies beschikbaar via MIND.

Hulp bij studie-gerelateerde problemen

Soms kunnen zorgen over de studie ook aanleiding zijn tot psychische klachten. In dat geval kan het helpen als de persoon in kwestie diens zorgen over de studie met iemand te delen, zoals de onderwijscoördinatorstudentendecaan, of studentenpsycholoog. De Student Support Wegwijzer toont bij wie ze terecht kunnen voor informatie, advies of begeleiding. 

Hulp bij dagelijkse problemen

De Social Maatschappelijk Werker van Tilburg University is er voor hulp en ondersteuning bij problemen die een student hinderen in diens studie, zoals bijvoorbeeld problemen met familie/relatie, huiselijk geweld, verslaving, vervelende seksuele ervaringen, een ongeplande zwangerschap, financiele problemen, huisvesting, verliesverwerking. 

Let op: dit betreft niet-spoedeisende hulp. Wanneer er dringend hulp nodig, laat de persoon in kwestie dan eerst contact opnemen met diens huisarts.

Overige adviezen

Geen alcohol en/of drugs

Alcohol en drugs kunnen psychische problemen veroorzaken en ze ook verergeren. 
Bespreek eventueel met de student welke functie het gebruik heeft en welke gewoontes, activiteiten of hobby's kunnen zorgen voor afleiding en ontspanning. 

Contact met anderen (live, telefonisch of online)

Adviseer de persoon waarover je je zorgen maakt om met in contact met anderen te blijven. Inventariseer samen welke personen al op de hoogte zijn, vertrouwd zijn of in vertrouwen genomen kunnen worden. Behalve praten over de problemen, kan het ook prettig zijn om (eventueel op een vast moment) samen een wandeling te maken, te koken/eten bijvoorbeeld.

 • Het studentenpastoraat biedt studenten een plaats voor samenzijn, een goed gesprek of luisterend oor. Studenten kunnen ook een afspraak maken met de studentenpastor.  Het pastoraat is toegankelijk voor álle studenten, ongeacht afkomst of religie. 
 • Fameus biedt hulp van ervaringsdeskundigen (mensen die zelf een psychische aandoening -gehad- hebben) 
 • Vita Tilburg is een gemeenschap van Nederlandse en Internationale studenten en young professionals. Zij ontmoeten elkaar, onderzoeken samen hun vragen over welzijn en zingeving, organiseren trainingen en coaching.

Structuur en zelfzorg

Bespreek het belang van regelmaat in het leven: een vaste tijd om naar bed te gaan, op te staan, en vaste rituelen voor zelfzorg zoals douchen, aankleden, koken, eten. 

Beweging & ontspanning

Informeer hoeveel de persoon in kwestie in beweging is en buiten komt. Dit kan al opgebouwd worden met vijf minuten per dag. Bijvoorbeeld door te wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren. 
Bespreek of er of meer/minder afleiding en activiteiten gewenst is en hoe de student het gebruik van social media kan beperken. Welke activiteiten of hobby’s kunnen ervoor zorgen dat student zich iets beter gaat voelen. 
Het oppakken van oude hobby's, het luisteren/maken van muziek of schrijven kan heilzaam werken. Het kan ook helpen om je gedachten en gevoelens op te schrijven. Zoek samen ontspanningsoefeningen of mindfulness/meditatie op die de student aanspreken.

Wanneer je degene waarover je je zorgen maakt niet kunt bereiken

1. Vormt de persoon in kwestie een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving, neem dan contact op met de politie.

 • Bij acute, levensbedreigende situaties via 112.
 • In alle andere gevallen via 0900-8844
  Dit nummer is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Bellen kost 2 cent/min plus de gebruikelijke belkosten.

2. Is er géén sprake van direct gevaar, probeer dan in contact te komen via telefoon, email, via familie, vrienden, buren of andere bekenden van de persoon in kwestie. Eventueel, indien veilig, door langs te gaan.

Neem altijd je eigen veiligheid in acht. Heeft iemand zich in het verleden onvoorspelbaar of agressief gedragen, bel dan de politie.
Voel je je wel veilig maar durf je de persoon niet alleen aan te spreken; vraag dan iemand om met je mee te gaan.

Bemoeizorg 

Bemoeizorg is er voor mensen met langdurige verslavings-, lichamelijke-, psychosociale en/of psychiatrische problemen die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp zoeken. In Tilburg is dit Team Bemoeizorg Tilburg.  
Na ontvangst van een melding wordt deze op de eerstvolgende dinsdag besproken. Daarna volgt telefonisch contact met de melder en geeft team Bemoeizorg door welke hulp mogelijk is.

Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Wanneer je je zorgen maakt over iemand die in de war is/lijkt, of die niet goed voor zichzelf zorgt, dan kun je contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag voor advies of om een melding te doen. Telefoonnummer 0800 – 1205.

Bel in een spoedsituatie altijd 112.