Studie en studentenleven

Duits

Duitsland is niet alleen ons buurland, het is ook één van onze grootste handelspartners. Met 105 miljoen moedertaalsprekers is Duits bovendien de belangrijkste taal binnen de EU. Ter vergelijking: Engels is de moedertaal van zo’n 55 miljoen Europeanen, net als Frans. Toch zijn er in het Nederlandse bedrijfsleven opvallend weinig werknemers die goed Duits spreken. Beheers je deze taal, dan kun je daar dus echt je voordeel mee doen.

Het Language Center biedt twee cursussen Duits aan: ‘Duits voor halfgevorderden’ en ‘Duits voor gevorderden’. Deze cursussen sluiten op elkaar aan: wanneer je de cursus voor halfgevorderden hebt afgerond, kun je doorstromen naar de cursus voor gevorderden. Denk je al meteen met de gevorderdencursus te kunnen beginnen omdat je al wat meer voorkennis hebt van het Duits? Maak dan even een afspraak met coördinator Cristina Irún, dan kunnen jullie samen bekijken wat jouw instapniveau is en welke cursus het meest geschikt is voor jou.

Duits voor halfgevorderden

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

De meeste Nederlanders hebben al enige kennis van het Duits. In deze cursus breid je jouw basiskennis van het Duits verder uit. Alle vaardigheden komen aan bod, maar de nadruk ligt op spreekvaardigheid. Zo krijg je bijvoorbeeld de opdracht om met behulp van een aantal foto’s te spreken over een bepaald onderwerp. Ook leer je zinnen maken met vaste combinaties van woorden.

In de cursus speelt kennis over Duitsland een belangrijke rol. Op verschillende momenten wordt ingegaan op de actualiteit in Duitsland en op interculturele verschillen, bijvoorbeeld tussen Nederland en Duitsland. Wat is typisch Duits? En waarin verschillen Duitsers van Nederlanders?

Aan het einde van de cursus kun je bijvoorbeeld iets vertellen over je studie, een discussie voeren over een actueel thema en een korte presentatie houden. Je hebt dan niveau B2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Duits voor gevorderden

8x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus is het vervolg op de cursus Duits voor halfgevorderden. Lezen, schrijven, luisteren en spreken komen allemaal aan bod. Je leert hoe je complexere teksten en zinnen kunt begrijpen door te letten op specifieke kenmerken van het Duits, zoals de Klammerstellung. Daarnaast maak je elke week een schrijfopdracht waar je feedback op krijgt.

Ook in deze cursus speelt de Duitse actualiteit en cultuur een belangrijke rol. Iedere week krijgt een cursist de mogelijkheid om een korte presentatie te houden over een actueel thema.

Aan het einde van de cursus kun je bijvoorbeeld teksten over uiteenlopende zaken schrijven en je mening uiten over ingewikkelde zaken. Bovendien ben je je bewust van jouw eigen verbeterpunten op het gebied van uitspraak, vocabulaire en grammatica. Je hebt nu niveau B2+/C1 van het Europees Referentiekader bereikt.