Tilburg University logo statue

Samen op tijd ingrijpen bij huiselijk geweld

Maakte jij wel eens huiselijk geweld mee? Of vermoed je dat iemand binnen Tilburg University zich niet veilig voelt? Helaas komt een onveilige thuissituatie vaker voor dan je denkt. Daarom vinden wij het belangrijk om onze gemeenschap hier zoveel mogelijk tegen te beschermen. Jouw melding over huiselijk geweld kan hierin de eerste stap zijn. Want door samen in te grijpen, voorkomen we erger.

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld

Als je slachtoffer bent van huiselijk geweld is het belangrijk om te weten dat je dit niet alleen hoeft te dragen. Het melden van jouw situatie is een grote stap, maar kan wel het begin zijn van een veiligere toekomst. Binnen Tilburg University kun je bij de volgende personen terecht: 

Ik vermoed dat een ander te maken heeft met huiselijk geweld

Wanneer je vermoedt dat een collega of student te maken heeft met huiselijk geweld, is het niet altijd makkelijk om dit te melden. Toch vragen we je om het te overwegen, want door alert te zijn op signalen van huiselijk geweld lever jij een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en het welzijn van een ander. Binnen Tilburg University kun je bij de volgende personen terecht voor een melding: 

Meldcode Huiselijk Geweld: dit doen we met jouw melding

We vinden het belangrijk om integer om te gaan met jouw melding. Daarom werken we met een Meldcode Huiselijk Geweld. Hierin staan afspraken over hoe we omgaan met meldingen over huiselijk geweld. Nadat jij jouw melding hebt gedaan, volgt de studentdecaan of directeur de stappen van de meldcode. Zij onderzoeken bijvoorbeeld of ze zelf hulp kunnen verlenen of dat het nodig is om Veilig Thuis in te schakelen.  

Bekijk de hele Meldcode Huiselijk Geweld

Wil jij ander soort geweld melden?

De Meldcode Huiselijk Geweld gaat over geweld in de relationele sfeer, thuis dus. Het document gaat niet over agressie tussen studenten of geweld gepleegd door een medewerker. Dat betekent niet dat je dit soort geweld niet moet melden. Wij moedigen je aan om alle soorten ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Je kunt hiervoor bij de hierboven beschreven contactpersonen terecht. Meer weten over het aangeven van ongewenst gedrag? Lees dan de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag.