Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Historie


1927

In 1927 opende de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool, met vijf hoogleraren en acht lectoren, haar poorten voor 28 economiestudenten.

 

1963_brons

Nieuwe naam: Katholieke Hogeschool Tilburg.

 

1986

De hogeschool wordt universiteit: Katholieke Universiteit Brabant (KUB).

Oprichting Tias (TIAS School for Business and Society).

 

2001

De KUB wordt UvT: Universiteit van Tilburg

 

2006_1

Fusie met de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht

 

2007_1

80 jaar Universiteit van Tilburg

 

2010 (blauw)

Universiteit van Tilburg wordt ook in Nederland Tilburg University

 

2012 (blauw)

85 jaar Tilburg University


1963_brons

Oprichting faculteit rechtsgeleerdheid en faculteit sociale wetenschappen

 

1967_brons

Oprichting Stichting Theologische Faculteit.

 

1971_brons

Start Psychologie binnen de faculteit sociale wetenschappen.

 

1979_brons

Oprichting Faculteit Wijsbegeerte.

 

1981_brons

Oprichting Faculteit Letteren.

 

2006_brons

Fusie met Theologische Faculteit Tilburg.

 

2007_brons

Oprichting Faculteit Katholieke Theologie

 

2007_brons

Nieuwe Faculteit Geesteswetenschappen waarin de faculteiten Communicatie en Cultuur, Filosofie en Theologie en religiewetenschappen opgaan

Martinus Cobbenhagen (1893-1954) is grondlegger en 'vader' van de Tilburgse Hogeschool. Met zijn voordrachten en artikelen begeleidde en inspireerde hij het beginnende academische- en gemeenschapsleven in Tilburg. Samen vormen de teksten de 'idee' die Cobbenhagen had van een Tilburgse universiteit. Meteen na de Tweede Wereldoorlog, toen het academische leven in belangrijke mate heruitgevonden moest worden, werden ze gebundeld uitgegeven.

De tweetalige uitgave Cobbenhagen essays stelt de teksten van Cobbenhagen opnieuw ter beschikking, voor al degenen die de Tilburgse universiteit ter harte gaat. Want je kunt iets pas ontwikkelen en vernieuwen als je je eerst vereenzelvigd hebt met de oorspronkelijke idee ervan.

Cobbenhagen essays