Students Tilburg University

Interne klacht- en beroepsmogelijkheden

In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d.

Tegen beslissingen in strijd met het Studentenstatuut, vermeende onzorgvuldige behandeling, of een beslissing waar je het niet mee eens bent, kun je een bezwaar- of beroepsschrift of een klacht indienen.

Hiernaast vind je de verschillende instanties binnen de universiteit en informatie over de procesgang.